EU gør nødbremsesystem obligatorisk for busser og lastbiler 1. november – men så længe behøver man ikke at vente, for Scania gør sikkerhedssystemet standard på alle busser og lastbiler fra april produktionen. Det er Scania dog ikke først med at tilbyde.

Scania kalder deres system for avanceret nødbremsning (AEB). Systemet vil kunne forhindre bagendepåkørsler eller i det mindste reducere påkørselshastigheden.

”Nye lastbiler er i dag spækket med sikkerhedsudstyr, og der er her tale om endnu et løft af sikkerheden på de danske veje,” siger Ole Christian Jørgensen, som er produktchef hos Scania Danmark.

Også de 4-akslede
Scania går skridtet videre end lovkravet og standardiserer også AEB på 4-akslede modeller ud fra den betragtning, at mange kunder med 4-akslede lastbiler ønsker disse sikkerhedsfunktioner. I dette segment finder man bl.a. lastbiler, der distribuerer olie og benzin rundt i Danmark.

Og vi går endnu længere, for udover AEB, standardiserer vi ligeledes vognbaneassistent eller på engelsk Lane Departure Warning (LDW) på alle modellerne, siger Ole Christian Jørgensen.

Kamera og radar
Det er et avanceret nødbremsesystem, som ved hjælp af kamera og radar kan dæmpe følgerne ved trafikuheld med køretøjer foran. Man vil med denne teknologi kunne forhindre eller i det mindste reducere følgerne af eksempelvis bagende-påkørsler ved bl.a. kødannelse på motorveje.

Når AEB registrerer en risiko for kollision, aktiveres systemet i 3 trin:

1.    En rød advarsel med lydsignal vises i instrumentgruppen.
2.    Hvis chaufføren ikke reagerer, og risikoen vedvarer, bremser AEB køretøjet let.
3.    Hvis der ikke er yderligere respons, bremser AEB køretøjet med fuld kraft.

Kan selv afbryde
Chaufføren kan afbryde advarslerne eller bremsningen: Enten ved at trykke på kontakten for AEB på instrumentpanelet – eller aktivere bremsepedalen – eller tydeligt og hurtigt aktivere speederen – eller  speederen ned til kickdown-position  eller aktivere blinklysene.  Nødremsesystemet er til rådighed når hastigheden overstiger 15 km/t.

Scanias vognbaneassistent eller linjevogter eller Lane Departure Warning  er et hjælpemiddel, der advarer chaufføren, hvis køretøjet er ved at krydse vognbanemarkeringerne. Systemet aflæser automatisk vognbanemarkeringerne og fortæller chaufføren, når køretøjet er for tæt på midterstriben eller vejkanten/rabatten.

Sådan fungerer det
Systemet fungerer som følger: Der høres en tydelig lyd i venstre eller højre højttaler afhængig af, i hvilken side køretøjet utilsigtet overskrider vognbanemarkeringen. Chaufføren opdager, at køretøjet er på vej i den forkerte retning – og afkørselsulykker og frontal-kollisioner kan undgås i de fleste tilfælde.

Systemet fungerer ved hastigheder over 65 km/t. Det er forbundet med en føler, der måler ratbevægelser. Ved aktiv kørsel med mange drej på rattet deaktiveres systemet. På den måde undgås gentagne advarsler, når de er ubegrundede. Chaufføren irriteres ikke af unødige lyde, som kan gøre, at han slukker for systemet.

”Som en førende leverandør af tunge lastbiler i Danmark føler vi os forpligtet til at yde en indsats for at nedbringe – og helst helt udrydde – tragiske ulykker, og denne standardisering er endnu et tiltag i den rigtige retning, siger Ole Christian Jørgensen.
Undtaget fra denne standardisering er dog specialmodeller så som 4×4 og 6×6 .

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk