Af Finn Bruun

Den danske handelsflåde er mere end fordoblet det senest årti og er vokset langt mere end de andre europæiske søfartsnationers.

 En ny opgørelse fra Danmarks Rederiforening viser, at den danskflagede handelsflåde er vokset støt de seneste godt 30 år og har udviklet sig mere positivt end de andre europæiske handelsflåder.

Den danske handelsflåde er side perioden mere end fordoblet med en vækst på 105 procent efterfulgt af Italien med 59 procent og Tyskland med 56 procent.

Knowhow og købmandsskab
– Det er maritimt knowhow og købmandsskab i danske rederier, der spiller den afgørende rolle for udviklingen. Selv om vi også er ramt af den økonomiske krise, er det for eksempel værd at notere sig, at den danske handelsflåde, i modsætning til de fleste andre lande, har holdt sit niveau de seneste svære år, siger afdelingschef i Danmarks Rederiforening, Jacob K. Clasen.

Flere kæmpeskibe
Der var pr. maj i år 611 handelsskibe på over 100 BT under dansk flag med en samlet størrelse på 11.509 mio. brutto-register-tons (BT), og blot inden for de seneste to måneder er antallet af handelsskibe over 100 BT steget fra 611 til 624.

Det er den fortsatte tilgang af specialskibe til offshore-industrien, der står for den største del af stigningen. Ikke blot bestiller eksisterende rederier fortsat nye skibe; nye rederier etablerer sig også.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk