Rederiet Scandlines, der som bekendt sejler på Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarten ruterne, har ikke fået medhold i deres klage over EU støtten til bl.a. anlægsarbejderne i forbindelse med den faste forbindelse ved Femern Bælt.

Det skriver fagbladet Mester Tidende i et citat fra Ritzau.

Scandlines indbragte spørgsmålet til EU om mulig ulovlig og konkurrenceforvridende statsstøtte i forbindelse med finansieringen af de danske vej- og jernbaneforbindelser.

Til gavn for økonomien
Men EU’s konkurrence-kommissær Margrethe Vestager kan ikke se, at der er problemer med den danske model for offentlig finansiering i forbindelse med nye faste forbindelse.

“Den faste forbindelse over Femern Bælt vil gøre rejsetiden mellem Tyskland og den østlige del af Danmark og de andre nordiske lande langt kortere. Det er til gavn for både befolkningen og økonomien. Derfor er jeg meget glad for, at vi i dag har godkendt den offentlige finansiering af projektet efter EU’s statsstøtteregler”, udtaler Margrethe Vestager i en officiel pressemeddelelse fra hendes kontor.

Helt lovlig
Vestager uddyber det med, at finansieringen af de veje og jernbaneforbindelser i Danmark, der fører frem til den faste forbindelse over Femern Bælt, er fuldt lovlig i forhold til EU lovgivningen.

”Forbindelserne udgør en integrerende del af det offentlige transportnet i Danmark, og offentlig finansiering af sådanne almene infrastrukturer vil derfor ikke kunne fordreje konkurrencen eller påvirke samhandelen mellem EU’s medlemsstaterne”, skriver Margrethe Vestager.

Svag og tvetydig afgørelse
Denne afgørelse undrer man sig over hos Scandlines.

”Afgørelsen er overraskende, svag og tvetydig. Vi hæfter os ved, at EU-Kommissionen vælger ikke at konkludere på det helt centrale punkt for os og andre, som også har klaget: Nemlig statsstøtten til Femern-projektet. Det er helt uforståeligt for os. Der er netop regler, der klart definerer, hvordan statsstøtte må bruges, og hvordan statsstøtte ikke må bruges. Kommissionen forholder sig ikke klart og tydeligt til reglerne,” udtaler Scandlines’ pressechef, Anette Ustrup Svendsen.

Det skriver Mester Tidende.

Statsgarantimodel
Danmarks finansieringsmodel betyder offentlig støtte til projektering, anlæg og drift af den faste vej- og jernbaneforbindelse samt udførelse af landanlæggene til både veje og jernbaner i den danske del af projektet. Det er en statsgarantimodel – og her garanterer staten for de lån, som selskabet Femern A/S optager. Statsgarantimodellen er tidligere anvendt til de faste forbindelser ved Storebælt og Øresund.

Prisen på Femern Bælt projektet er cirka 64,4 mia. kroner (8,7 mia. euro). En del af beløbet finansieres af EU gennem den særlige ”Connecting Europe”-pulje.

Femern-forbindelsen skal stå færdig i 2024. Den bliver cirka 19 km lang og føres i en underjordisk sænketunnel – og består af en elektrificeret dobbeltsporet jernbane og firesporet motorvej.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk