Omkring ti procent af personbilerne er forsvundet fra det overordnede vejnet, efter regeringen iværksatte en ny delvis nedlukning af samfundet i forbindelse med anden bølge af Corona-virus herhjemme.

Det viser de nyeste trafiktal fra Vejdirektoratet.

Samfundet kører videre

Men samtidig med, at antallet af personbiler er faldet, er antallet af lastbiler på statsvejene imidlertid steget med to-tre procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Det ser afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet som et billede på, at samfundets vigtigste funktioner kører videre som vanligt, selv om regeringen har iværksat en delvis nedlukning.

Vigtig erhvervstransport

”Tallene for erhvervstransporterne er vigtige, fordi de illustrerer, hvordan det går med produktionen og servicefunktionerne, og her kan vi se, at tingene kører videre til trods for den delvise nedlukning. Der bliver stadig bragt varer ud i butikkerne. Og der bliver stadig transporteret varer, gods og tjenesteydelser på tværs af landsdelene,” siger Kasper Rosenstand.

Den delvise nedlukning af samfundet har varet i nogle uger, og man kan nu se, at antallet af personbiler på statsvejene har stabiliseret sig på et niveau, der ligger de cirka ti procent under niveauet fra samme tidspunkt sidste år.

Regionale forskelle

Det mener Kasper Rosenstand tyder på, at danskerne har taget imod regeringens opfordring til at arbejde hjemme, så vidt som det er muligt.

“Regeringens opfordring til så vidt muligt at arbejde hjemme kan ses på vejene. Der er længere mellem personbilerne, men til gengæld er der kortere mellem lastbilerne. Det betyder med andre ord, at vi holder samfundet i gang, selvom vi holder afstand, arbejder hjemme og tager de nødvendige forholdsregler for sammen at begrænse smittespredningen. Der vil selvfølgelig være regionale forskelle, som vi eksempelvis ser i Nordjylland, hvor situationen er meget anderledes end i resten af landet,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Fakta:
Målingen fra Vejdirektoratet strækker sig over ugerne 36-43
Lastbiler defineres som køretøjer over 12,5 meter.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk