Salget af varebiler fortsætter fremad fremgår det af oplysninger fra De Danske Bilimportører.  
Januar endte med et salg på 2.836 varebiler, som godt nok et fald på 14 pct. målt mod december 2015, men set i forhold til januar 2015 blev det i år hele 23,5 pct. bedre.

Det bekræftes af tendensen i månedsskiftet december/januar – sidste år endte januar 24 pct. under december, og i år er faldet blot 14 pct.

Generelt går det går i bilbranchen. II januar blev der således leveret 16.436 personbiler. Det er et fald på 11 pct. i forhold til december 2015, men 2,6 pct. over januar 2015 – et år hvor den absolutte rekord blev sat.

12 pct. forbedret
De seneste tre måneder (november, december, januar) ligger for både for person- og varebilernes vedkommende knap 12 pct. over den tilsvarende periode året før.

”Der tale om en ganske god begyndelse på varebilssalget på et år, der kommer umiddelbart efter et rekord stort salg i 2015. ’Vi er absolut fortsat fortrøstningsfulde og tror på et godt marked for varebilerne i 2016. Alene at vi starter året med at ligge 24 pct. over samme måned sidste år tegner godt,” siger Gunni Mikkelsen, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Andelen af leasede biler i januar faldt, præcis som altid i januar, og det skyldes formodentlig et mindre salg af firmabiler – og netop firmabilerne er i højere grad leasede end de private.

Firmabiler leaset i december
I december blev 50 pct. af de indregistrerede biler leaset mod 23 pct. i januar. Privat leasing andelen var 25 pct. i december, og udgjorde i januar 34 pct. Således faldt det absolutte tal af privatleasede biler fra ca. 2.300 i december til ca. 1.300 i januar.

’Hos De Danske Bilimportører forventede vi i 2015, at vi ville se et stadig pænt bilsalg i 2016. Første måneds salgstal viser at forudsigelsen om en fortsættelse af det pæne salg, ser ud til at holde stik.,” siger Gunni Mikkelsen.

Efter et meget stort salg i december faldt salget af elbiler i januar som forventet markant. I december blev der indregistreret 1.561 elbiler.

Fra 1.248- til 31Tesla
I januar blev det til 64 enheder – stort set det samme som i januar 2015. Luksus segmentet, der i december tegnede sig for 1.248 elbiler (red: Tesla), blev i januar blot 31, medens de øvrige elbiler faldt fra 275 i december til 33 i januar.

Fra 2016 skal elbilerne betale delvis registreringsafgift (i 2016 20 pct. af den nominelle afgift). Da elbiler som er indregistreret i januar reelt helt eller delvis kan være indregistreret på ”dispensation”, er det for tidligt at sige noget om konsekvensen af elbilsforliget fra oktober.

Elbiler for hvilke der er indgået en fast bindende kontrakt senest 8. oktober 2015, kan indregistreres frem til 30. juni 2016 uden at skulle betale (delvis) registreringsafgift.

Varbilssalg som i 2015
“Hos De Danske Bilimportører har vi generelt store og positive forventninger til det nye år. Vi tror på et personbilssalg i samme størrelsesorden som i 2015, og det tilsvarende gælder for varebilerne. Der er naturligvis forskellige forhold som påvirker markedet,” siger Gunni Mikkelsen.

Finansieringen af elbilsforliget i oktober er primært finansieret af konventionelle biler, og kan have en vis negativ påvirkning af dette marked, oplyser DBI.

Modsat har reduktionen af registreringsafgiftens 180- til 150 pct. medført en endnu større interesse for bilerne, og behovet for lidt større, bedre, mere miljørigtige og sikrere biler, burde ligeledes bidrage til salget i 2016, mener man i importørsammenslutningen.

Flere vil købe ny bil
”Vi tror afgiftsnedsættelsen vil føre til fornyet interesse for køb af ny bil. Sidst men ikke mindst er de privatøkonomiske forhold ganske gode, og der er en høj grad af tillid hos forbrugerne såvel som fra erhvervets side, og  kundeinteressen i januar bekræfter dette,” siger Gunni Mikkelsen.

Tallene her er baseret på SKAT’s datakørsel fra 30. januar, samt De Danske Bilimportørers egne registreringer – præcisionen antages at være på mere end 99,8 pct.
De præcise salgstal for last- og varebiler offentliggøres først i næste uge.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk