”Denne liste tager jeg med til transportudvalget, og jeg er sikker på, at den nok skal få opbakning – i hvert fald på flere punkter.”

Sådan reagerede folketingsmedlem Karsten Hønge, SF, på en liste med politiske mærkesager, som SKV-Kurer, specialforeningen for Kurer- og Varebilstransportører, i weekenden offentliggjorde kort efter foreningens første generalforsamling – et år efter etableringen i januar i fjor.

Foreningen, der er medlem af DTL, vil gerne have, at deres medlemmer og varebilsbrugere generelt får et bedre ry i befolkningen, men det kræver ordnede forhold – bl.a. en annektering af godskørselsloven. Dog tillempet varebiler under 3,5 tons, som det også er sket i vores nabolande.

Samarbejde på tværs
Karsten Hønge vidste godt, at rød og blå blok bestemt ikke var enige i alt – men han understregede, at man i transportudvalget havde et godt samarbejde på tværs af partierne. SKV Kurer har også haft møde om foreningens politiske ønsker med Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, som også var lydhør på flere områder.

Underdirektør og erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm, som har været med i udarbejdelsen af de ni politiske mærkesager, forventer, at en bred politisk diskussion om emnet varebiler og transport for fremmed regning er lige om hjørnet. Op mod 6.000 varebiler ud af bestanden herhjemme på 400.000 varebiler kører med gods for fremmed regning.

Beslutningsgrundlag
”Politisk har vi opstillet de ni punkter ret konkret. Meget kan faktisk overføres til et trafikpolitisk beslutningsgrundlag, som Socialdemokratiet skulle være tæt på at offentligøre. Det handler bl.a. om problematikken om transport for fremmed regning med varebiler under 3,5 tons. Den forrige regering var langt med en rapport om markedsvilkår for varebiler, der netop kører gods for fremmed regning – men den nuværende regering stoppede arbejdet, hvor DTL og SKV-Kurers bestyrelse også var blevet interviewet,” siger Ove Holm.

Rapporten skulle specifikt se på løn- og arbejdsvilkår – og var meget fokuseret på overenskomster.

Håb om ny dialog
”Men rapporten fokuserede til gengæld ikke på de andre problemer, som SKV-Kurer foreningen døjer med. Derfor håber vi – gennem vores ni punkts liste med mærkesager – at der kan komme en ny dialog i gang. Det er nok ikke utænkeligt, at det vil ske inden for få uger. Vi kan håbe på en fællesnævner, hvor der kan skabes enighed om en del af punkterne. Godt er det også, af DF’s transportpolitiske ordfører Kim Christiansen også er positiv,” siger Ove Holm.

Ove Holm understreger, at DTL som organisation kun er gået ind i arbejdet, fordi der er brug for bedre forhold for branchen. Der er for meget Wild-West over den del af transportbranchen i dag – med unfair konkurrence som resultat.

Håb om flere medlemmer
Formand for SKV-Kurer, Thomas Jensen, virksomheden Rødekro Kurér, håber på, at foreningen vil nå langt i år – med flere medlemmer end de 37, der er med i dag.

”Vi har lidt flere, da vi begyndte sidste år – men enkelte er desværre gået konkurs, bl.a. på grund af unfair konkurrence. Tre fjerdedele af medlemmerne kommer vest for Storebælt, men vi håber på flere østdanske medlemmer. I foreningen er der både medlemmer med mange biler og med få – så det er en bred fordeling,” siger Thomas Jensen, der selv har 56 varebiler.

Men det er vigtigt for ham, at foreningen med DTL i ryggen, er velforberedte. Han ser også det positive i DTL’s arbejde i Bruxelles. Fælles EU-regler på transportsiden er en fordel – også for de lette køretøjer

Støtte fra 3F
Ikke kun landspolitisk vækker SKV Kurers ønskeseddel gehør – og fagforening politisk. Med til mødet efter generalforsamlingen deltog også miljøkonsulent i 3F, Kjeld Jensen, som også fandt de ni punkter for virkelig interessante.

”Vi taler med mange organisationer, men blandt de, som vi har det ekstra godt med, er DTL, som altid gør et godt stykke arbejde. Og flere af de ni punkter fra SKV-Kurer og DTL er bestemt noget, vi kan støtte – mens andre punkter ikke er så enkle at forstå,” siger Kjeld Jensen.


Fakta: Politiske mærkesager for SKV Kurer.

Branchetilpasset tilladelseskrav efter Godskørselsloven med kapitalkrav og vognmandsuddannelse.

Chaufføruddannelse.

Transportkøberansvar.

Branchetilpassede hviletidsregler uden tachograf (efter svensk model med 11 timers hvil for hver løbende 24 timer).

Tilpasning af arbejdsmiljøreglerne.

Obligatorisk anvendelse af transport-branchekode.

Lempelser af forsikrings- og registreringsafgifter.

Fem tons totalvægt forudsat fartbegrænser på 100 km/t.

Begrænsning af kørsel med pakker i hyrevogne (taxi).

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk