Af Finn Bruun

Der er fremgang i FN’s søfartsorganisation (IMO) i forbindelse med internationale miljø- og sikkerhedsregler for sejlads i polarområder – endda med tydeligt dansk fingeraftryk.

Polarkoden er et særligt sæt regler, som skibe skal opfylde, hvis de sejler i de polare farvande. Efter intense forhandlinger er der er nu udarbejdet et udkast til polarkoden, og der foreligger en plan for kodens færdiggørelse i 2014.

Arctic web
Flere dele af polarkoden samt relaterede konsekvensændringer af SOLAS og MARPOL skal nu behandles i andre af IMO’s underkomitéer og komitéer, oplyser Søfartsstyrelsen.

Danmark har i IMO fokus på at forbedre sikkerheden i Arktis, herunder særligt i grønlandske farvande. Bl.a. gav Danmark en smagsprøve på mulighederne i det nyudviklede ArcticWeb, som er en operationel webservice, der samler og præsenterer maritime informationer, der er relevante ved sejlads i Arktis

Denne service gør det muligt for skibe at koordinere sejlads, udføre risikovurdering og få detaljerede oplysninger om bl.a. is, vejr og navigationsadvarsler.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk