Det er livsfarligt at foretage reparationer på havarerede køretøjer på motorveje – og havde Scania ved et lastbil-havari fornylig ikke brugt skiltevogn, var det gået galt. Nu var det ”kun” skilevognen, som det gik ud over.

Det var i sidste måned, at sammenstødet skete – en skiltevogn blev i bogstaveligste forstand torpederet, imens Scanias mekanikere var i gang med en reparation på en havareret lastbil.
Uden skiltevognen var det den havarerede lastbil med de arbejdende mekanikere, der var blevet ramt.

Der er ikke lovkrav om skiltevogne ved havarier – men trods manglende lovgivning opfordrer Scania til at opstille skiltevogne i forbindelse med alle reparationer på motorvejene.

Forsvinder ud i rabatten
En Scania assistancebil var blevet tilkaldt til et havari på Vestmotorvejen mellem Sorø og Slagelse, og mens de tilkaldte mekanikere er i gang med at reparere lastbilen, lyder pludselig et brag, og skiltevognen forsvinder ud i rabatten.  Ingen personer kommer til skade, men der sker betydelig materiel skade.

Ulykken kategoriseres som en nærved-ulykke hos Scania, og viser netop berettigelsen i, at Scania trods manglende dansk lovkrav, holder fast i personalepolitikken om, at der altid skal opstilles skiltevogne, når der foretages havari- eller bugseringsarbejde i nødsporet.

”Vi tager arbejdsmiljø meget seriøst for både vores medarbejdere og kunder, og vi vil gøre alt for at de kommer sikkert hjem til deres familier,” siger Scanias HR-chef Janet Fransen.

Der sker ofte havarier
Det sker jævnligt, at lastbiler og busser på grund af havari er nødsaget til at standse i nødsporet eller rabatten på en af landets motorveje.  I dansk lovgivning stilles der endnu ikke krav om skiltevogn – men kun om afmærkning af vejområdet – bl.a. med advarselsblink og advarselstrekant, hvor det havarerede køretøj står – en regel, der gælder såvel motorvej som motortrafikvej.

”Men at udføre arbejde på et havareret køretøj i nødsporet udgør en stor risiko, og vi må desværre konstatere, at der på trods af oplysningskampagner stadig sker ulykker. Trafikken er vokset voldsomt de senere år, og mekanikerne, der udfører nødassistance, er i stor risiko, fordi bilisterne ikke sætter farten ned, siger Janet Fransen.

Hun opfordrer derfor alle virksomheder, der arbejder på de danske landeveje, til at udforme en personalepolitik, der sikrer medarbejderne i forbindelse med reparationer og bugseringer på motorveje.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk