Lastbilfabrikkerne sender ikke nye modeller på markedet, før de har gennemgået nærmest tortur.

De sendes til Jorden koldeste egne – og varmeste. Og når de så ind i mellem kommer hjem til fabrikken – så bliver de rustet og rullet på laboratorier, så de er lige til at smide væk bagefter.

Det er trods alt køretøjer mellem en halv og en hel million kroner stykket, som vi taler om – men fabrikkerne gør det kun for at kunderne ikke skal få problemer den dag, de skal på arbejde for vognmanden.

Hårdhændede metoder
Eksempelvis har Volvo meget hårdhændede metoder at arbejde med – som med den nye FH-serie. Og i forhold til tidligere bliver de svenske ingeniører mere og mere nederdrægtige som årene går.

Det handler om at en ny lastbil skal være tær på fejlfri, før den sendes på markedet. Den nye FH er ikke bare en ny lastbil – det er en helt ny generation af lastbiler. Alle komponenter og tekniske løsninger skal være ”lige i skabet”. For kundernes skyld.

”At vide og forstå, hvordan kunderne har tænkt sig at bruge lastvognen, de driftsforhold, de skal køre under, de segmenter, de arbejder i, samt deres nuværende og fremtidige krav er helt uundværligt, når vi opstiller kvalitetsstandarder for vores produkter,” siger Hayder Wokil, kvalitetschef hos Volvo Trucks.

Maksimal driftstid
Han mener, at det handler om at opnå maksimal driftstid. Kunderne har brug for at vide, at deres lastvogne vil løse opgaverne som forventet, uanset vej- og klimaforhold eller driftsforhold, som han siger.
 
”Det tog os over et år bare at færdiggøre den kontrol- og prøveplan, som definerede de egenskaber ved lastvognen, der skulle testes. Kontrol- og testplanen er meget indviklet, men selve testmetoden er derimod virkelig nem at forstå. Det er et spørgsmål om at teste, måle og forbedre – og derefter gentage testprocessen igen og igen, indtil produktet lever op til kravene – eller overstiger dem. Der følges op på samtlige fejlrapporter, og rettelserne indarbejdes,” siger Kenneth Abrahamsson, projektleder for komtrol og afprøvning af den nye FH

Driftssikkerhed
De udførte test fokuserer på områder som lastvognens driftssikkerhed, holdbarhed og brændstofforbrug.

I første omgang blev enkeltkomponenter som chassiset, førerhuset og det elektriske system testet hver for sig. Da de hver især var godkendt, var tiden kommet til at teste hele
lastvognen.

Dette foregik dels på Volvo Trucks’ egne laboratorier og testområder, dels under almindelig erhvervskørsel med de vognmænd, der deltog i feltprøverne.

Vintertest i Kiruna
Et af de mange testområder, som Volvo Trucks bruger til at teste lastvogne, ligger i Kiruna i Nordsverige.

I vinteren 2011/2012 var den laveste registrerede temperatur her  minus 44 grader, og det isnende klima var perfekt til at teste, hvordan den nye Volvo FH ville fungere under så ekstreme forhold. Hans Johanzon var blandt testingeniørerne, og han sørgede for, at alle chaufførerne vidste, hvad der forventedes af dem.

”Disse test er knyttet til kundernes drift. Testchaufførerne bruger med andre ord køretøjerne på nøjagtig samme måde som deres egne lastvogne. De kører i dem, medtager nogle gange passagerer, sover i dem og kontrollerer dem for at sikre, at de starter om morgenen, selv efter en nat med streng frost,” siger han.

20,000 km i kulde
I løbet af testperioden blev hver eneste lastvogn kørt mindst 20.000 km i den isnende kulde, hvor et af de største problemer var, at samtlige komponenter i lastvognen – fra det hårdeste metal til elsystemet – blev skrøbelige. Udfordringen var at udvikle komponenter, der kan modstå sådanne iskolde omgivelser uden at svigte.

”At sikre sig, at lastvognen kan modstå ikke bare ekstrem kulde, men også hurtige temperaturskift, er endnu en kvalitetsmæssig udfordring. Så vi kører normalt fra Nordskandinavien, hvor der kan være 40 minusgrader, til den norske kyst, hvor klimaet er mildere og fugtigere, og temperaturen ofte er over nul. Tyve minutter senere kører vi så op i bjergene igen, hvor temperaturen falder igen,” siger Hans Johanzon.

Udholdenhedstest
På testområdet i Hällered i nærheden af Göteborg blev der udført en anden type test. Her arbejdede en stor gruppe testchauffører hårdt på at udføre en række særdeles krævende komprimerede udholdenhedstest.

Sådan et testprogram svarer til 10 år og 1.250.000 km på vejene. Det omfatter krævende vejforhold, eksempelvis kørsel på stigninger på mellem 10 og 20 procent og kørsel hen over en række store forhindringer som huller, vaskebræt, brosten, forsænkninger og vandrender.

Smækker med dørene
Testprocedurerne omfatter andre elementer, f.eks. åbning og lukning af døren igen og igen.

En af de hårdeste dele af den komprimerede udholdenhedstest er kørsel på udholdenhedsbanen. Her udsættes lastvognen for de samme typer forhindringer, den ville under almindelige trafikforhold, men på langt kortere tid.

Ved at køre rundt og rundt på banen, som omfatter mange forskellige udfordrende forhindringer, bliver testen betydeligt hårdere.

Rystes som 1 mio. km
En endnu mere komprimeret test blev udført på rysteanlægget i Volvo Trucks’ laboratorier, hvor lastvognen blev rystet døgnet rundt i seks til otte uger. For en kunde ville det svare til at køre mere end en million kilometer.

Der følges op på al feedback fra kontroltesten for at forstå årsagen til alle fejl og finde holdbare tekniske løsninger.

De nye løsninger udsættes herefter for en ny test, og proceduren fortsætter på samme måde, til specifikationerne for den pågældende komponent lever op til kravspecifikationen.

Feltprøver hos kunder
For også at kontrollere produktet fra slutkundens perspektiv udførte Volvo Trucks også feltprøver.

”Det indebærer, at vi tester den nye Volvo FH-serie i erhvervskørsel. Vi har haft næsten 50 lastvogne ude hos kunder i Europa, Australien og Brasilien. På denne måde kan vi dække forskellige kørselsforhold og transporttyper og forskellige typer klima og chaufføradfærd,” siger Kenneth Abrahamsson.

Når lastvognens kvalitet skal testes, er ekstreme forhold ikke det eneste vigtige aspekt. Volvo Trucks har masser af kunder, der kører under mere »normale« forhold, så den nye lastvogn er også designet til at passe til dem.

Fakta: kvalitetstest
Den nye lastvogn er blevet underkastet en lang række krævende test. De omfatter:
Beregning og simulering
Bænktest
Kontrol/afprøvning af funktioner
Køretøjstest
Støjsimulator
Brændstofberegning
Varme- og kuldekamre
Snavsetest
Bremsetest
Komprimerede udholdenhedstest
Pålidelighedstest
Testkørsler i ekstremt kolde og varme klimaer
Feltprøver i erhvervskørsel hos kunder
Brændstoføkonomitest
Køreegenskaber
Chaufførkomfort

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk