Af Finn Bruun

Dansk søfarts succes kommer fra evnen til ikke alene at eje skibe selv men også få andre lande til at lade deres skibe operere af danske rederier. Men nu skal Danmark også være magnet for skibsmanagere.

Det er Søfartsstyrelsen, som fået lavet en undersøgelse af, hvad der skal til for i højere grad at få den blomstrende – og herhjemme næsten uopdyrkede – manager-industri til landet.

Det handler om teknisk management, altså den daglige drift og vedligeholdelse af skibe, som mange danske rederier i dag outsourcer, mens de selv står for operationen og befragtningen af skibene.

Stigende tendens
Faktisk drives er det nu op mod halvdelen af verdens handelsskibe, der drives helt eller delvis af shipmanagere, og tendensen er voksende. Denne industri er især udbredt i Singapore, Hong Kong og Cypern, mens shipmanagement kun i begrænset omfang er til stede i Danmark.

Så derfor har Søfartsstyrelsen med støtte fra Den Maritime Fond bedt Per Nykjær Jensen, Seamall, belyse, hvilke forhold under eksisterende rammevilkår og lovgivning, der vil være af betydning for at kunne tiltrække udenlandske shipmanagement virksomheder til Danmark. Det skal bl.a. ske ved at gøre de gode danske rammebetingelser og forretningsmuligheder verdenskendte.

Søfartsstyrelsen oplyser, at rapporten er baseret på interviews med blandt andre udenlandske shipmanagere og specialister med indsigt i maritime forhold, og den viser, at Danmark har de grundlæggende forudsætninger for at kunne tiltrække shipmanagement.

Der er et stærkt rederierhverv, som kan efterspørge shipmanagement-ydelser, og der er adgang til kvalificeret arbejdskraft og en stærk maritim klynge.  Derudover har Danmark gode generelle erhvervsvilkår, ligesom Danmark generelt betragtes som et velfungerende land med en effektiv administration.

Dræner os
Rapporten peger dog også på forhold, hvor der er plads til forbedringer af de danske rammebetingelser og slår fast, at det er alvor: – Såfremt Danmark ikke gør noget aktivt for at sikre tilgang af virksomheder, der beskæftiger sig med shipmanagement, vil det betyde, at den maritime klynge risikerer at miste eksisterende know how og kompetencer i takt med, at danske redere vælger at outsource shipmanagement-funktionen. Dette kan på sigt være med til at dræne Danmark for kompetencer.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk