Varebilschauffører er blandt de værste i trafikken – det viser en ny rapport om dødsulykker i 2012 fra Vejdirektoratet, der nu bliver offentliggjort.

Næsten halvdelen af førerne i alle dødsulykker kørte over hastighedsgrænsen – og ser man dybere på tallene, kørte tre ud af fire varebilsbilister for hurtigt i ulykkestidspunktet. Denne dårlige statistik deler de med motorcykel-chauffører.

Rapporten viser også, at det især er på landet, at ulykkerne sker – med høj fart. Den nye statistik bekræfter tendensen om, at farten dræber, og at det er på landevejene, vi kører for stærkt.
 
Udvidet dødsulykkes-statistik
Årsrapporten er udarbejdet som en del af projektet “Udvidet dødsulykkesstatistik,” som er et 3-årigt projekt finansieret via ”Pulje til bedre trafiksikkerhed.” Data er indsamlet i et bredt samarbejde mellem vejmyndigheder og politiet.

Rapporten viser, at en tredjedel af dødsulykkerne i 2012 kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt hastighedsgrænsen eller kørt med en hastighed, der var afpasset forholdene.

“Vejdirektoratets Dødsulykkesstatistik er en påmindelse til trafikanterne om nødvendigheden af at overholde hastighedsgrænsen og køre efter forholdene. Selv en ganske beskeden overskridelse af fartgrænserne kan have voldsomme konsekvenser, hvis man bliver involveret i et uheld. siger transportminister Magnus Heunicke “

Højresvingsulykker
Hvad angår cyklister, er manglende eller utilstrækkelig opmærksomhed den store dræber.
Det kan man læse i et særligt afsnit om dødsulykker med cyklister, der i dødsulykkes-statistikken er udvalgt som fokusområde, fordi Færdselssikkerheds-kommissionen har gjort ulykker med cyklister til et fokuspunkt i sin nye handlingsplan.

Den hyppigste ulykkessituation med dræbte cyklister var ulykker, hvor cyklisterne blev overset og påkørt bagfra af en modpart, f.eks. på grund af blænding, eller fordi cyklisten ikke havde lys på cyklen. Næst hyppigst var de meget omtalte højresvingsulykker – oftest med lastbiler, og den tredje hyppigste ulykkessituation var venstresvingsulykker, hvor det var cyklisterne, der overså en bagvedkørende modpart og svingede ud foran dem uden at orientere sig bagud.

Eneulykker fatale
Et andet fokusområde i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er ulykker med unge bilister.

Det er derfor valgt at analysere dødsulykker med unge bilister, op til og med de 24 årige, for perioden 2010-2012. Over disse tre år har unge været involveret i 121 dødsulykker og 49 af disse unge blev dræbt.

Godt en tredjedel af ulykkerne var eneulykker. Det er vurderet, at stort set alle eneulykkerne kunne være undgået, hvis de unge bilister ikke havde kørt for hurtigt, ikke havde kørt risikobetonet og/eller ikke havde været påvirkede af spiritus, narkotika og/eller medicin.

For hurtigt til at kunne reagere
Det er karakteristisk, at de unge oftere kørte galt i glat/vådt føre end andre aldersgrupper. Dette kan bl.a. kan hænge sammen med, at de unge har mindre kørselserfaring samt, at de kørte for hurtigt og derfor ikke kunne nå at reagere på glat- og vådt føre.

Andelen af dødsulykker, hvor føreren var påvirket af alkohol, narkotika og/eller medicin er faldet i 2012 sammenlignet med de to foregående år. I 2012 var det kun en ud af fem førere, som var påvirkede, hvor det i årene før var en ud af fire.

Laveste dødstal siden 1930
Med 167 dræbte personer i trafikken i 2012, var det dog det laveste antal siden man begyndte at registrere trafikulykker i 1930.

“Rapporten viser nogle gode tendenser, og jeg glæder mig over, at antallet af dræbte i trafikken er så lavt. Det betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene, og 2013 har da også vist, hvor vigtigt, det er, at vi fortsat prioriterer arbejdet med trafiksikkerhed,” siger Magnus Heunicke.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk