De 16 deltagere, der for nylig gennemførte kurset for den lovpligtige chaufføruddannelse hos Scania Driver Academy, var efter fem dage glade og tilfredse.  Inklusive undertegnede.

Det er DEKRA AMU Center Sjælland, som har udliciteret kurset til Scania.

Stemningen var god på kurset- og selv om emnerne var alvorlige nok, så forstod lærer-teamet at ”holde kursisterne til ilden” hver dag i syv timer – fra tidlig morgen til sen eftermiddag.

Meget undervisning på kort tid
Som kursist sover man godt i den uge, for så meget undervisning på så relativt kort tid tager hårdt på de fleste, når de ikke er vant til at være på skolebænken.

Det er syv år siden, at Danmark gennemførte den obligatoriske EU forordning – direktiv 2003/59/EF – men siden har kun få andre medlemslande gjort det samme. Og man kan vel sige, at vi skyder os selv i foden ved at gå forrest – selv om alle punkter er vigtige.

For det, der er på skemaet i den uge, kurset varer, er med til at gøre kursisterne til bedre chauffører – også selv om det er nok blot at deltage i kurset for at få fornyet sit EU-bevis. Der er ingen eksamen.

Lær reglerne på forhånd
Men ingen får lov til at falde hen, for på dette kursus er der hele tiden noget at forholde sig til. Masser af øvelser, hvor man skal være hurtig med et svar. Så det er god idé – inden kurset begynder – at sætte sig lidt ind i regelsæt for f.eks. køre- og hviletidsregler, fastsurring og færdselsloven generelt – og ikke mindst lastbilers dimensioner.

Hvem kan trygt passere en bro med begrænset vægt eller bredde – uden at kende bestemmerne. Og hvem tør drage af sted med en lastet bil, hvis ikke man ikke kender reglerne for lastsikring og placering af godset?

Høje bødesatser
Man bliver jo også lidt chokeret, når man hører, hvor lidt der skal til af fejltagelser, før bødestørrelserne bliver voldsomme – i hvert fald for en chauffør-lønning.

Det er ikke nok at vide, at man maksimalt må køre fire og en halv time, før der skal holdes hvil. Og lastsikringen kan se nok så pæn ud – her skal reglerne bare overholdes.

På kurset kender man i hvert fald til alle reglerne, når man når slutningen af sidste kursusdag – og så får man gode bruchurer med fra bl.a. ITD og TUR, så man altid kan tjekke reglerne. Det er også TUR, Transporterhvervets UddannelsesRåd, der har udviklet uddannelsen, der er godkendt af Uddannelsesrådet.

Ingen keder sig
VOTY.dk talte med de fleste øvrige kursister – og for de fleste af dem var der tale om kursus nummer to, da de fleste gennemførte det første kursusforløb for fem år siden. Enkelte havde ikke gennemført kurset før – inklusive mig selv.

Men selv om det var anden gang for mange, var der ingen der kedede sig – for kurset var opstillet levende.

De tre obligatoriske dage, hvor bl.a. lastsikring, arbejdstid – køre- og hviletid, førstehjælp, adfærd, højresvingsulykker, defensiv- og energirigtig kørsel, ny teknologi samt trafiksikkerhed og transportlovgivning er i centrum, bliver nemlig krydret med en dag på FDM Sjællandsringen med køreteknisk kursus med lastbiler.

Kørt langsomt på is
Her lærer men takket været en dygtig instruktør rigtig meget om at køre en lastbil rundt i sving på en spejlglat vej – som på banen var kørsel gennem en dobbelt undvigemanøvre – og på glat underlag både lige ud og i kurver.

Jeg lærte i hvert fald, at ”min” lastbil ikke skulle køre hurtigere end 27 km/t rundt i de glatte kurve – hvis ikke jeg skulle en tur ud på de tørre SF-sten, der omkransede banen. Nu havne ikke alle bilerne samme mønsterdybde på dækkene – men alligevel.

De fleste deltagere blev også overraskede over at opdage bremselængder på glatførebanen. Kører man 35 km/t, når man blokerer lastbilens bremser, når man ud på 30 meter – og ved 40 km/t (kun 10 km/t hurtigere) når man ud på 60 meter.

Det ville de fleste kursister nok huske, når de efter kurset kom tilbage i deres vanlige køretøjer på landevejen.

Førstehjælp er vigtigt
En anden kursusdag var helliget førstehjælp – og her burde alle voksne borgere på et kursus – for her kan man lære at redde liv. En veloplagt og saglig foredragsholder i form af Allan Lassen fra firmaet Red Liv gjorde en stor forskel. Her fik alle lært at arbejde med dukker samt hjertestarter – og alt var ledsaget med masser af videomateriale.

Brugen af video generelt på kurset er også med til at få deltagerne til at være aktive – og især spørgelystne. Selv om mange havde været på samme kursus for fem år siden, følte alle, at der var sket mange forbedringer – og en masse nyt indhold.

Så der er vitterligt sket en kvalitetsforbedring inden for den lovpligtige chaufføruddannelse, når man taler med kursusdeltagerne – selv om vi kun har deltaget i kurset hos Scania.

Fakta chauffførkursus:
I EU-regi er det bestemt, at alle nuværende og fremtidige chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport eller buskørsel, skal gennemføre 5 dages efteruddannelse hvert femte år.

Uddannelsen består et 5 dages kursus – tre dage med obligatorisk indhold og to dages valgfri undervisning, hvor der udbydes køreteknik ved vanskellige trafikale forhold. 

Engagerede undervisere og uddannelsens opbygning med veksling mellem teori og praktik sikrer forhåbentligt fem interessante dage med højt udbytte.

På Scania Driver Academy underviser ekstern ekspert i førstehjælp, mens den øvrige del af chaufføruddannelsen varetages af Scania undervisere med baggrund inden for transportbranchen, hvilket sikrer relevant undervisning.

Formålet med efteruddannelsen er at sikre at chaufføren har de kvalifikationer, der i dag er nødvendige for en professionel chauffør.

Det vil sige at højne færdselssikkerheden og forbedre miljøet – samt at der gives efteruddannelse til alle nuværende samt kommende chauffører.

Målet med kurset er, at deltagerne erhverver og vedligeholder grundlæggende at kompetencer og kvalifikationer, som lever op til de krav, som er fastsat i EU-regi.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk