Transport- og Bygningsministeriet har netop truffet beslutning om at tildele Mols-Linien A/S kontrakten om færgebetjeningen af Bornholm i perioden 1. september 2018 til 1. september 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år.

Kontrakten om færgebetjeningen af Bornholm blev udbudt i henhold til færgeforliget af 11. december 2014, der blev indgået af et bredt politisk flertal bestående af den daværende regering – det vil sige af Socialdemokraterne og Radikale Venstre – samt Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Spørgsmål om pris
I henhold til færgeforliget skal kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder den største billetprisreduktion.

Ministeriet har modtaget to konditionsmæssige tilbud. Tildelingen er i henhold til udbudsbetingelserne og færgeforliget sket til den tilbudsgiver, som har tilbudt den største reduktion i de maksimale gennemsnitspriser for de mest almindelige passagerbilletter, der er nærmere specificeret i færgeforliget af den 11. december 2014 og i den udbudte kontrakt.

Cirka syv pct. forskel
Mols-Linien A/S har tilbudt en billetprisreduktion på 51,15 procent – Færgen lå på cirka 44 procent.
Tildelingen sker med forbehold for godkendelse i Folketingets Finansudvalg.

Der følger nu en såkaldt standstill-periode på 10 dage til og med den 20. maj 2016. Ministeriet har kun begrænset mulighed for at udtale sig i denne periode.

Færgens ledelse har via en talsmand udtalt, at man økonomisk ikke vil blive så hårdt ramt – men forstår ikke, at Mols-Linjen kan skære over 51 procent af billetpriserne. Med 44 procent var man gået virkelig langt.

Ministeriets fakta:
•    I henhold til færgeloven skal færgebetjeningen af Bornholm udbydes.
•    Udbuddet skal ske i overensstemmelse med danske og EU-retlige udbudsregler.
•    Udbudsbetingelserne er fastsat i færgeforliget af 11. december 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Dertil kommer forligskredsens tillægsaftale af 26. maj 2015 vedrørende erstatningsfærge.
•    I færgeforliget af 11. december 2014 fremgår: ”Vinderen af udbuddet er den byder, som kan tilbyde den laveste gennemsnitlige billetpris på de udvalgte billettyper og i øvrigt opfylde udbudsbetingelserne”.
•    Udbudsbetingelserne og tildelingskriteriet ligger dermed fast. Det er i henhold til udbudsreglerne ikke muligt at inddrage andre forhold, når kontrakten skal tildeles.
•    Ved udbud af en ydelse som denne færgekontrakt skal der fra meddelelse af tildelingsbeslutning gå 10 kalenderdage, inden kontrakten kan underskrives, en såkaldt standstill-periode.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk