Der anlægges motorvej på hele strækningen fra Holstebro N til Gødstrup og videre til krydsningen ved rute 15 mellem Havnstrup og Herning. Desuden etableres en forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro til Vilhelmsborgvej.

Det har parterne i transportforligskredsen besluttet i dag torsdag.

Vejforbindelsen til sygehuset i Gødstrup forventes at kunne åbne i 2017. Hele motorvejen forventes at kunne åbne i 2018.

Med aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra 21. marts 2013 noterede parterne sig, at der var tilført 3,4 mia. kr. til Infrastruktur-fonden til en motorvej mellem Herning og Holstebro og en vejforbindelse til Gødstrup.

Planlagt investeringsløft
Med aftale om Vækstplan DK blev regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservative enige om at tilføre op til 452 mio. kr. til Holstebro-motorvejen fra det samlede planlagte investeringsløft i Vækstplan DK.

Parterne bag ”En grøn transportpolitik” er tillige blevet enige om den endelige udformning og linjeføring for projektet.

Motorvej på Holstebro til Rute 15
Den nye motorvejsforbindelse anlægges som motorvej på hele strækningen fra Holstebro N til Sinding nord-vest for Herning og videre som motorvej på vejforbindelsen til Gødstrup frem til krydsningen ved rute 15 mellem Havnstrup og Herning. Desuden etableres en forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro til Vilhelmsborgvej.

Det samlede projekt koster i alt  3.855 mio. kr.
Vejforbindelsen til Gødstrup forventes at kunne stå færdig allerede i 2017, hvor det nye sygehus planlægges åbnet.

Hurtig forbindelse til Gødstrup
Hele motorvejen forventes at kunne åbne i 2018.

– Jeg mener, at vi nu har fundet en god løsning, der løser opgaven med at sikre en hurtig og effektiv vejforbindelse til det nye sygehus i Gødstrup og giver et løft til infrastrukturen omkring Herning. Med den løsning, vi i dag er nået til enighed om, sikrer vi også en klar forbedring af vejforholdene i Holstebro-område og nord for, som vil være til gavn for både trafikken til sygehuset og erhvervslivet i området, siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk