Elefant-overhalinger kaldes det populært, når en lastbil er længe om at overhale en anden lastbil. Ofte er den langsomste lastbil ikke interesseret i at slække på speederen, så det kan tage flere kilometer før overhalingen er overstået. Til stor irritation for personbilerne, som må bremse ned fra op mod 130 km/, hvor en lastbil må køre 80 km/t.

For et år siden indførte transportministeren en forsøgsordning med tidsafgrænsede overhalingsforbud for lastbiler på en række udvalgte motorvejsstrækninger.

Overhalingsforbuddene gjaldt kun i myldretiderne, hvor lastbiler i overhalingssporene især giver frustrationer hos medtrafikanterne. Uden for myldretiderne skulle lastbilerne stadig have lov til at overhale hinanden inden for færdselslovens normale rammer.

Nu har transportminister Henrik Dam Kristensen gjort forsøget i myldretiderne permanent. Det skete i lørdags, som var den oprindelige udløbsdato.

Negative chauffører underkendt
Mange chauffører har været meget negative, når de udtalte sig om forbuddet – men hos vejgodstransportens brancheorganisation ITD underkender man disse chauffører – mest for fredens skyld, så man positive over forbuddet.

”De tidsafgrænsede overhalingsforbud har vist sig at være det fornuftige kompromis, der skulle til for at stoppe den tilbagevendende diskussion om lastbiloverhalinger, der generer og frustrerer medtrafikanterne, siger Nikolaj Stig Nielsen, der er kommunikationschef i ITD.

Hos ITD er man indforståede med, at lastbilerne skal give plads for at få plads.

”Derfor er vi også med på at gøre forsøget permanent i håb om, at den fredelige sameksistens, vi har opnået mellem inder- og ydersporene, så også fortsætter, siger Nikolaj Stig Nielsen.

Udenlandske chauffører
Hos Dansk Transport og Logistik er man på linje med ITD.
”Det handler om følelser og ikke fremkommelighed. Undersøgelser viser, at personbilerne har holdt samme hastighed. Kun lastbilerne har haft en nedsat fart. Men ordningen er spiselig og fornuftig – og vi lytter selvfølgelig til den politiske stemme. Vi har altid fortalt vores medlemmer, at deres chauffører skulle lade være med at foretage de tåbelige overhalinger, som i forvejen er forbudt i forhold til færdselsloven, siger John Roy Vesterholm, DTL’s chefjurist.

Det er dog ikke nok at vognmænd får chaufførerne til at køre fornuftigt. Speditørerne skal også på banen, for en meget stor andel af chaufførerne er østeuropæere, der er i gang med en international transport eller en cabotage-kørsel. De skal fortælles om de danske bestemmelser, når transporten bestilles.

”Problemstillingen er jo, at de udenlandsk indregistrerede trækkere oftest har en dansk trailer med dansk firmanavn – så for den irriterede bilist er det jo en dansk lastbil, siger John Roy Vesterholm.

Voldsom reaktion
ITD iværksatte for to år siden dialogkampagnen ”Holder DK Kørende”, der skulle kaste lys over befolkningens holdning til lastbiltransport – og lastbilernes overhalinger på motorvejene var det, der blev talt mest om.

”Næsten alle de reaktioner, vi fik fra befolkningen, handlede om overhalingerne. Det er temaet over dem alle, lige så snart en privatbilist ser et billede af en lastbil, siger Nikolaj Stig Nielsen.
Debatten handler mest om, hvordan medtrafikanterne opfatter lastbilernes overhalinger og kun i mindre grad om, hvordan overhalingerne reelt påvirker trafikken, erkender han.

Men det understreges også af de rapporter, der er udarbejdet om forsøgene med overhalingsforbud.

”Disse rapporter viser, at overhalingsforbuddene ikke påvirker afviklingen af trafikken i hverken positiv eller negativ retning, siger Nikolaj Stig Nielsen.

Ro og afklaring
Alligevel giver det ikke ITD anledning til at kritisere forbuddene.
”De afgrænsede overhalingsforbud skaber ro og afklaring. Hvis vi afskaffer dem, har vi skyttegravskrigen mellem de store og små biler tilbage i debatten i overmorgen, og det kan ingen være interesserede i.

Nikolaj Stig Nielsen glæder sig over, at forsøgets følgegruppe, som består af myndigheder og organisationer, fortsætter dialogen efter forsøget bliver permanent.

”Dialog er nu engang nøglen til forståelse. Og derudover er der jo ingen, der siger, at den nuværende ordning ikke kan slibes til og gøres endnu bedre, efterhånden som der kommer flere erfaringer på bordet, siger Nikolaj Stig Nielsen.

Hos DTL havde man dog gerne set, at i hvert fald en enkelt strækning havde været ændret.

”Det er langt med et overhalingsforbud fra Padborg til Kolding – cirka 90 km. Her kunne en opdeling i tre etaper været mere fornuftigt, siger John Roy Vesterholm.

Fakta om overhalingsforbuddet:
Overhalingsforbuddet omfatter lastbiler over 3,5 ton og lastbilvogntog – og forbuddet gælder på udvalgte motorveje på hverdage i myldretiderne, der er defineret som klokken 6-9 og 15-18.

Fakta fra Vejdirektoratet:
Andelen af lastvogne i venstre spor er reduceret fra 2-3 procent til 0,5-1 procent i forbudsperioderne.

Lastbilernes gennemsnitshastighed er faldet med 1-1,5 km/t. Personbilernes gennemsnitshastighed er ikke ændret.

93 procent af bilisterne er glade for forbuddet. Det samme er 81 procent af lastbilchaufførerne og 51 procent af vognmandsfirmaerne.
Flere rapporter viser, at forbuddene alt i alt ikke påvirker afviklingen af trafikken i hverken positiv eller negativ retning.

Ifølge Vejdirektoratet har forsøgsperioden været så kort, at det ikke er muligt at vurdere effekten på trafiksikkerheden.

Fakta om historik:
Det første forsøg med overhalingsforbud fandt sted fra 2001-2004. I 2005 blev antallet af strækninger justeret, og i december 2010 kom der en række lange strækninger med i forsøget, samtidig med at forbuddene blev gjort myldretidsbestemte.

Fakta – her må der ikke overhales:
E 45 fra Skærup syd for Vejle til nord for tilslutningsanlæg Skanderborg V.
E20 mellem Motorvejskryds Køge og Ringsted – i morgentimerne mod København og i eftermiddagstimerne mod Ringsted.
E20 mellem Tietgenbyen (Odense Ø) og Lillebælt.
E45 mellem Kolding S og Frøslev Grænse.
E45 mellem Aalborg og tilslutningen til rute 13 mod Viborg.
(Herudover er der også indført overhalingsforbud på en række kortere strækninger, betinget af færgetræk, broer, større stigninger og almindeligvis tæt trafik.)

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk