Af Finn Bruun

Øgede fragtmængder på Nordsøen samt stigende passagertal på Amsterdam-Newcastle gav DFDS en fremgang i 3. kvartal i år trods udfladning på øvrige shippingaktiviteter.

Således blev driftsresultatet for færge- og ro/ro rederiet på 530 mio. kr. svarende til et plus på 5 procent.

Resultatet for de øvrige shippingaktiviteter var lavere, primært som følge af aftagende efterspørgsel på det russiske fragtmarked og en fortsat uholdbar konkurrencesituation på Kanalen, så resultatet for transport- og logistikaktiviteterne var som helhed på niveau med sidste år.

DFDS er tilfredse
– Vi er tilfredse med resultatfremgangen på baggrund af den fortsat svage vækst på de fleste nordeuropæiske markeder og generelt hård priskonkurrence. Vi holder derfor fokus på vores effektiviserings- og forbedringsprojekter, som er med til at skabe fremgangen, siger  DFDS’ adm. direktør Niels Smedegaard.

Kvartalets omsætning var på godt 3,3 milliarder kroner mod 3,17 mia. kr. i samme kvartal sidste år og resultatet får bestyrelsen til at tale om en udlodning af udbytte til aktionærerne på 14 kr. pr. 100 kr.

DFDS fastholder forventningerne til 2013, som blev opjusteret i marts år. Således forventes omsætningsvækst på omkring 5 pct. i forhold til 2012, hvor omsætningen var på 11,7 mia. kr.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk