Folketinget har i dag vedtaget en ændring af færdselsloven, som blandt andet handler om straffen for forseelser mod den såkaldte ”kontrolapparat-forordning.” Forordningen har med lastbilernes apparater til kontrol af køre- og hviletid at gøre.

Som udgangspunkt gør loven det muligt at have forskellige straffe alt efter overtrædelsers grovhed.

– Hensigten er at skabe større balance i bøderne for at betjene kontrolapparatet forkert, efter at EU-Domstolen sidste år fastslog, at det er påkrævet. Men Folketinget rammer desværre forbi målet med de ændringer, der er vedtaget, mener chefkonsulent i ITD, Lars Nielsen.

Urbán dommen
Han henviser til den såkaldte Urbán-dom, hvor EU-domstolen sagde, at en ungarsk chauffør havde fået en alt for høj bøde i hjemlandet.  Den oprindelige dom tog ikke hensyn til, at chaufføren blot havde begået en menneskelig fejl.

Men Lars Nielsen mener ikke, at det er i Urbán-dommens ånd, at Folketinget benytter lejligheden til at snige bødeforhøjelser ind til chaufførerne.

– Reelt betyder den ændrede lov, at der ganske vist kommer forskellige bødesatser – men chauffører risikerer samtidig højere bøder end før. Justitsministeriet har listet bødeforhøjelser ind i et forslag om lempelser.

Op til 4.000 kr. i bøde
Bøderne til chaufføren havner i det nye forslag på 2.000 kroner, 3.000 kroner eller 4.000 kroner. Før fik chaufføren en fast bøde på 3.000 kroner.

– Samtidig bliver vognmændenes situation ikke bedre. Ligesom før får vognmanden en bøde på 6.000 kroner, uanset om overtrædelsen er grov og bevidst, eller der er tale om en menneskelig fejl uden betydning for trafiksikkerheden. Hvorfor skal der ikke tages hensyn til proportionalitet, når det gælder vognmændene og deres retssikkerhed? spørger Lars Nielsen.

Venstre og Konservative imod
Venstre og De Konservative var de eneste partier, som stemte imod lovforslaget i dag.

– Partiernes begrundelser var netop vognmændenes retsstilling, og at regeringen ændrer bødestørrelserne ved at vælge at hæve satserne i stedet for at ændre beløbene inden for de nuværende rammer. Venstre og De Konservative har forstået og følger argumenterne i Urbán-dommen.

ITD går via retssystemet
ITD retter nu i endnu højere grad sin opmærksomhed mod retssystemet.

– I løbet af de seneste år har vi vundet flere principsager, hvor landsretter og Højesteret har taget hensyn til proportionalitet og mildnet hårde domme fra byretterne. Her går det den rigtige vej, og vi fortsætter kampen for at få Urbán-dommen banket fast i dansk retspraksis via domstolene.

Lastbilernes kontrolapparater bruges til at registrere elektroniske oplysninger om køretøjets og chaufførens aktiviteter, f.eks. køretider.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk