Om det er fordi vores kronprinsesse Mary er fra Australien, at investeringsselskaber ”down under” er interesseret i dansk infrastruktur skal vi lade være usagt – men efter at Københavns Lufthavn for nogle år siden blev australsk, følger – i mindre målestok – nu færgeruten Helsingør-Helsingborg efter.

Scandlines og Stena har i dag nemlig underskrevet en aftale om salg af færgeruten til en europæisk investeringsfond i infrastruktur under australske First State Investments.

Ruten Helsingør-Helsingborg drives i dag i et joint venture mellem Scandlines og Stena Line, der hver ejer 50 procent.

Det meste uforandret
Med udgangen af januar 2015 overtager First State driften af ruten, indledningsvis med støtte fra Scandlines og Stena Line. De fem skibe, der betjener ruten, indgår alle i aftalen, ligesom ruten fortsat vil blive markedsført under navnet Scandlines Helsingør-Helsingborg.

Alle medarbejdere, der i dag er ansat på Helsingør-Helsingborg-overfarten, vil blive tilbudt at fortsætte i deres nuværende stilling på samme vilkår. Samtidig vil Scandlines fortsætte  samarbejdet med Scandlines Helsingør-Helsingborg. Kunderne vil derfor ikke opleve nogen ændringer i driften i forhold til i dag.

”Vi er overbeviste om, at det faktum, at der fremadrettet kun er én ejer af ruten, vil gavne både medarbejdere og kunder. Vi glæder os til fortsat at tilbyde en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder på vores to øvrige ruter,” siger Scandlines topchef Søren Poulsgaard Jensen.

Vigtig for infrastrukturen
Marcus Ayres, Partner i First State er glad for at have indgået en aftale om at overtage ruten Helsingborg-Helsingør, der som bekendt er af afgørende betydning for infrastrukturen i Øresundsregionen – om end konkurrencen fra Øresundsbroen ikke kan overses.

”First State repræsenterer primært europæiske pensionskasser med langsigtede investeringer, og vi ser frem til at samarbejde med medarbejderne, ledelsen og de lokale om at sikre rutens fortsatte succes og stabilitet,” siger Ayres.

Scandlines vil fremover fokusere på de to trafikmaskiner mellem Danmark og Tyskland samt på de to BorderShops i henholdsvis Puttgarden og Rostock. I 2015 indsættes to nye, men ombyggede færger på ruten Gedser-Rostock, hvorved kapaciteten på Østersøen og oplevelsen om bord løftes.

Der er i den forbindelse investeret 300 millioner kroner i at modernisere Gedser Havn, så den dobbelte kapacitet med at fylde og tømme skibene fortsat kan håndteres på 15 minutter.

Fakta om First State Investments:
First State er det internationale brand for den konsoliderede afdeling for investeringspleje og er en del af Commonwealth Bank of Australia. På vegne af internationale investorer forvalter First State en portefølje på 123 milliarder euro (status 30. september 2014).

First State er en førende investor inden for infrastruktur. Selskabet har 20 års erfaring i investeringer inden for infrastruktur og forvalter kapital på over 3,1 milliarder euro investeret i porteføljer i transport, telekommunikation og social infrastruktur i Australasien og Europa på vegne af institutionelle investorer.

Investeringen foretages af First State European Diversified Infrastructure Fund (EDIF)

Fakta EDIF:
EDIF er en infrastrukturfond med geografisk fokus på Europa og en strategi om at investere målrettet i modne økonomiske infrastrukturprojekter. EDIF’s investorer er primært europæiske pensionskasser, herunder flere nordiske, der søger langsigtede investeringer i stabile aktiver.

EDIF har i øjeblikket investeringer i Anglian Water Group og Electricity North West (Storbritannien), Caruna og Digita (Finland), Ferngas og EVG (Tyskland) og Reganosa (Spanien).

Fakta Scandlines:
Scandlines blev grundlagt i 1998 og er et af Europas største færgerederier. På tre korte færgeruter med høj frekvens og kapacitet mellem Danmark, Sverige og Tyskland leverer man en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne og i selskabets BorderShops.

I 2013 transporterede Scandlines 11 millioner passagerer, 2,5 millioner personbiler og 700.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg.

Historie fra Wikipedia, den frie encyklopædi:
Navnet Scandlines kom første gang i anvendelse i 1991, hvor DSB og det svenske Sweferry, brugte navnet da de sammenlagte deres ruter på Helsingør ? Helsingborg ruten.

I 1995 blev færgedriften udskilt til DSB Rederi A/S og i 1997 ændredes navnet på rederiet til Scandlines A/S. Det danske selskab blev sammenlagt med Deutsche Fährgesellschaft Ostsee GmbH (DFO) 21. august 1998.

Rederiet var ejet af Trafikministeriet i Danmark og Deutsche Bahn AG, som hver havde en andel på 50 pct. Den 19. juni 2007 blev der indgået aftale om salg af selskabet til den britiske kapitalfond 3i (andel på 40 pct.), det tyske investeringsselskab Allianz Capital (antal på 40 pct.) og rederiet Deutsche Seereederei (andel på 20 pct.).

Rederiet har datterselskaberne Scandlines Danmark ApS og Scandlines Deutschland GmbH, som driver aktiviterne i de to hovedlande.

Det svenske Scandlines AB, var oprindelig ejeret af Statens Järnvägar og i 1999 blev selskabet solgt til Stena Line. Dog mente Scandlines AG at de have en forkøbsret som stoppede salget indtil en voldgift afgjorte at selskabet måtte sælges til Stena Line.
Med virkning fra 1. januar 2008 solgtes ruterne Spodsbjerg ? Tårs, Bøjden ? Fynshav og Esbjerg ? Fanø til Clipper Group.

I maj 2012 solgtes alle godsruter i Østersøen, Travemünde-Ventspils, Travemünde-Liepaja, Nynäshamn-Ventspils, Rostock-Trelleborg og Sassnitz-Trelleborg, samt Scandlines’ Bordershop i Sassnitz til Stena Line.

Fakta fra Helsingør Leksikon:
Den tyske kannik og historieskriver Adam af Bremen er ophavsmand til den første skriftlige beretning, der omtaler færgeruter i Danmark. I 4. bog af hans bispe- og kirkehistorie, der bærer titlen ”Om landene og øerne i Norden” (ca. 1070) står der bl.a.: ”Fra Sjælland er der overfart til mangfoldige Steder i Skåne; den korteste fører til Helsingborg, som også kan ses derfra.”

Helsingør nævnes således ikke, men man kan gå ud fra, at der siden slutningen af det 11. århundrede har været regelmæssig færgesejlads mellem Helsingør og Helsingborg.

I 1630 blev færgefartren sat i system ved oprettelsen af et færgelaug i Helsingør.
Reglementer og forordninger bestemte nu antallet af færgemænd og både, og taksternes størrelse blev endvidere fastlagt.

Til forskel fra andre færgelaug i landet fik færgemændene i Helsingør Færgelaug udover ordinær færgefart tillige eneret på transporter til og fra de mange skibe, som skulle have deres laster fortoldet som konsekvens af Øresundstolden.

1685 udstedte Christian V en ny forordning for færgelauget i Helsingør, hvori det blev bestemt, at der hver dag skal sejles til Helsingborg og til København to gange om ugen.

Dampskibssejlladsen på Helsingør-Helsingborg overfarten blev i 1874 overtaget af Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS), der dengang var Danmarks største rederi. 14 år senere, den 1. juni 1888 blev ruten overtaget af DSB – De Danske Statsbaner, som var stiftet 3 år forinden.

(Helsingør Leksikon er et samarbejde mellem Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Kommunes Biblioteker og brugerne.)

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk