Vi kan ikke undvære cyklerne i trafikken – men vi kan heller ikke undvære lastbilerne, der fragter fødevarer og alle andre fornødenheder for byens borgere.

Derfor skal der være plads til begge transportmidler. Vi skal bare alle sammen sørge for, at den menneskelige faktor med opmærksomhed i trafikken er utrolig vigtig for, at vi kan undgå de fatale højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler.

”Der er dog langt flere højresvings-ulykker med biler og cykler – men uden samme alvorlige konsekvenser,” har tidligere chef for tungvognskontroller i Færdselspolitiet – chefkonsulent i Dansk Transport og Logistik – Frank Davidsen tidligere fortalt til VOTY.dk.

Dansk Erhverv som ordstyrer
På Folkemødet på Bornholm i weekenden var højresvingsulykker igen til debat.

I samarbejde med Dansk Erhverv drøftede Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, og DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør Erik Østergaard, trafiksikkerhed på Folkemødet  i Allinge på Bornhom.

Anledningen til debatten var også, at transportminister Magnus Heunicke har anmodet den spejlgruppe, som ministeriet tidligere har nedsat under Trafikstyrelsen, om at undersøge en række forhold af betydning for forebyggelse af højresvingsulykker.

Tæt dialog og -samarbejde
Debatten blev ledet af kommunikationseksperten Anders Krarup, der har en fortid som lastbilchauffør – og til daglig flittig cyklist i København.

Debatten understregede at de to organisationer – og de mange medlemmer de hver repræsenterer – har en oplagt interesse i en tæt dialog og et tæt samarbejde. Og det var da heller ikke den store uenighed, der prægede debatten.

Erik Østergaard lagde ud med at fortælle om det hidtidige arbejde, eksempelvis i “Spejlgruppen” – hvor transportministeren brugte gruppen til at undersøge en række forhold af betydning for forebyggelse af højresvingsulykker – inden ministerens endelige  strategi for forebyggelse af ulykkerne udkom i marts måned.

På kampagnesporet
“Vi må fortsætte af kampagnesporet. Kampagner virker. Ikke hele tiden – de skal fornyes – men de virker,” sagde Erik Østergaard.

Klaus Bondam appellerede også til, at man hele tiden er åben overfor mulige aktiviteter, der kan mindske ulykkerne. Især fremhævede hanspørgsmålet om opmærksomhed.

“Opmærksomheden er det helt afgørende element i trafikken. Det bedste råd er opmærksomhed. Vis hensyn. Og lad være med at holde på din ret. Sikkerheden må komme først, sagde Bondam.”

Hvad kan cyklister selv gøre
Bondam talte appellerende om alt det, cyklisten selv kan gøre for at undgå højresvingsulykker. Både Bondam og Erik Østergaard var optaget af de store omkostninger ved ulykkerne for de berørte – inklusive chaufførerne.

Anders Krarup spurgte, om løsningen er teknisk, og svaret var begge både-og. Der er både tekniske bidrag til at løse problemerne. Men “den menneskelige faktor” og opmærksomheden i trafikken er mindst lige så vigtig.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk