På angiveligt fransk initiativ har transportministrene i Danmark, Finland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland sendt et brev til transportkommissær Siim Kallas med en opfordring til EU Kommissionen om at præcisere reglerne om cabotagekørsel, der giver udenlandske lastbilschauffører adgang til at køre indenrigskørsel i Danmark og andre EU lande.

”Ønsket er klarere regler, der kan kontrolleres effektivt, og det bakker vi naturligvis til enhver tid op omkring. Det er også positivt, at debatten foregår på tværs af landene. Det giver god mening at bruge krudt på at diskutere de fælles regler frem for at spilde tid og gode ressourcer på at lave vores egen udgave af reglerne herhjemme. Det sidste taber alle ved i det lange løb, siger adm. direktør Jacob Chr. Nielsen, Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD.

Trænger til opstramning
EU’s regler om cabotagekørsel blev sidst opdateret i 2010, og da var sigtet netop at gøre reglerne nemmere at kontrollere. Den nuværende begrænsning er sådan defineret, at udenlandske lastbiler må køre tre cabotageture i løbet af syv dage i et fremmed land, under forudsætning af at de har afleveret en international last i landet.

”Reglerne blev klarere i 2010, men det kan givetvis gøres bedre. Vi er åbne over for en fordomsfri diskussion af hvordan reglerne bliver skarpere og bedre for alle. Vi har brug for fortsat at begrænse cabotagekørsel i Danmark, siger Jacob Chr. Nielsen.

Ikke kun tider og ture
Han mener godt, at man kan diskutere, om ikke man kan sætte andre og mere meningsfyldte begrænsninger op for at køre cabotage end tidsrummet og antallet af ture.

”For eksempelvis kunne man stille krav om, at bilerne skulle leve op til særlige miljønormer, eller at chaufførerne skulle have et særligt uddannelsesbevis. Herved får man hævet standarden i branchen på fair og ens vilkår, samtidig med at man fastholder en begrænset adgang til cabotagekørsel, siger Jacob Chr. Nielsen.

Han understreger, at helt fri cabotagekørsel ikke er et ønske i den danske branche lige nu.
”Den danske branche er ikke klar til helt fri konkurrence med udenlandske biler på hjemmebanen. Men det er vigtigt, at vi har en fortsat debat om, hvad der skal til, for at vi kan konkurrere med udlændingene på sigt, siger Jacob Chr. Nielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk