2020 har været et år, de færreste havde set komme. COVID-19 har skabt et økonomisk, politisk og følelsesmæssigt kaos og sat både enkeltpersoner, familier, sundhedssystemer og samfund generelt på prøve.

Men som Fords årlige trendrapport – her for 2021 – fremhæver, viser den globale pandemi også, hvor modstands- og tilpasningsdygtige vi er.

Fords trendrapport for 2021, der er den niende af sin slags, undersøger de skiftende forbrugsmønstre og forbrugsholdninger over hele kloden. Rapporten giver et indblik i, hvordan vores forbrug påvirker os som mennesker.

Hænger ændringer ved ?

“Når vi ser frem mod 2021 og en forhåbentlig postpandemisk verden, står det klart, at COVID-19 har ændret os – spørgsmålet er i hvilket omfang,” siger Sheryl Connelly, Fords chef for Global Consumer Trends and Futuring.

Hos Ford er man, ligesom mange andre virksomheder, interesseret i at vide, hvilke ændringer der vil hænge permanent ved, når COVID-19 er overstået.

”Ingen kan forudsige fremtiden, men vi kan godt prøve at forberede os på den alligevel,” forklarer Connelly.

Overvældede af ændringer

I en global undersøgelse foretaget blandt 14 lande svarer 69 procent af de adspurgte, at de er overvældede af de mange ændringer, der sker i verden lige nu.

Ved spørgsmålet om, hvor godt de har tilpasset sig pandemiens ændringer, svarer 53 procent, at tilpasningen har været “Hårdere end jeg havde forestillet mig,” mens 47 procent svarer, at det har været “Lettere end jeg havde forestillet mig.”

Ifølge undersøgelsen har yngre generationer haft sværere ved at tilpasse sig end ældre generationer.

Boomers og zoomers

Hele 63 procent af de adspurgte, der hører til den ældre såkaldte generation Z – zoomers (født mellem midt i 90’erne til omkring 2010) – svarer, at tilpasning har været sværere, end de forestillede sig.

Blandt de adspurgte såkaldte (baby) boomers (født fra midt 40’erne til midt 60’erne) svarer 42 procent det samme.

Forbrugstendenserne for 2021:

Følelsesmæssigt pres:
Angst er på verdensplan blevet mere udbredt, ikke mindst på grund af frygten for at få COVID-19 og bekymringer omkring pandemiens indvirkning på f.eks. beskæftigelse og uddannelse.
63 procent af voksne adspurgte svarer, at de føler sig mere stressede end for et år siden, og fire ud af fem svarer, at de bør tage mere hensyn til deres eget følelsesmæssige velbefindende.
Folk er opmærksomme på pandemiens konsekvenser for det mentale helbred og finder samtidig nye måder at håndtere det på.

Flugt fra hverdagen:
”Hvilken dag er det?” Det er blevet et almindeligt spørgsmål for mange i takt med, at grænsen mellem arbejde og fritid er udvisket.

Vi leder derfor efter nye måder at flygte fra hverdagen på, og her viser det sig, at flere søger tilflugt i deres køretøj.

Af de adspurgte svarer 17 pct., at de bruger deres køretøj til arbejde/erhvervsformål. Mere end 25 pct. af de adspurgte køretøjsejere svarer, at de bruger deres køretøj til at slappe af med, men cirka 20 pct. svarer, at de bruger deres køretøj til at få mere privatliv under pandemien.

Godt selskab:
Pandemien har sat større fokus på vores behov for selskab og ændret deres holdning til familien. Ensomhed er udbredt på globalt plan, og hver anden svarer, at de regelmæssigt føler sig ensomme.

Yngre generationer er hårdest ramt: Generation Z er næsten dobbelt så tilbøjelige til at svare, at de regelmæssigt føler sig ensomme som yngre boomers (64 procent mod 34 procent).

Flere tager deres bopæl til genovervejelse, flere flytter tættere på familien og flere søger venskab på nye måder, både on- og offline.

Kløft mellem grupper:
Uligheden verden over er stor. Pandemien har ikke mindst haft stor indvirkning på grupper med lav indkomst, etniske minoriteter og kvinder.

I takt med at vi er blevet mere opmærksomme på denne kløft mellem befolkningsgrupper, er brands trådt i kraft som aktivister.

76 procent af voksne adspurgte forventer, at firma-brands tager stilling til sociale spørgsmål, og 75 procent føler, at disse brands forsøger at tage de rette valg.

Det gode køb:
Pandemien har ændret vores købsvaner. Som resultat er både store og små virksomheder begyndt at tilpasse sig med lynets hast, og mange af os har taget imod shoppingens nye normaltilstand med åbne arme.

75 procent af voksne adspurgte sætter pris på virksomheders nye shopping-tiltag i forbindelse med pandemien. Og 41 procent ønsker ikke at gå tilbage til den gamle måde at handle på.

Personlig transport blomstrer:
Pandemien kan give fornemmelsen af at sidde fast, men vi står faktisk ikke stille. Den personlige transport er nemlig i stor udvikling, og salget af både cykler og biler er steget.

Samtidig er moderne byplanlægning med til at bane vejen for en fremtid med selvkørende køretøjer.

76 procent af voksne adspurgte svarer i den forbindelse, at de er ”Forhåbningsfulde omkring fremtiden for selvkørende køretøjer” – og 68 procent af adspurgte forældre vil hellere se deres børn i et selvkørende køretøj end i en bil med en fremmed.

Bæredygtighed:
Selvom pandemiens start viste sig at have positiv indvirkning på vores luftkvalitet, varede succeshistorien ikke ved. Forbruget af plastik og andre engangsartikler er nemlig steget lige siden.

Problemstillingen viser skellet mellem at være bæredygtig og at forblive bæredygtig.

Især de yngre generationer er bekymrede: 45 procent af generation Z mener, at pandemien har skabt større forbrugsspild. Og 47 procent mener, at pandemien på lang sigt vil have negative konsekvenser for miljøet.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk