Ejerne af Schulstads Brødfabrikker, svenske Lantmännen, har valgt Scania nyudviklede hybrid-lastbil til distribution af brød i Danmark.

De har netop fået leveret den første af tre hybrid-biler – så brødet nu kan leveres i døgnets ydertimer – uden at genere lokale beboere så meget som når transporten sker med dieselbiler.

Lastbilen er en Scania P 320 DB 6×2*4 hybridlastbil – opbygget med kasse fra Schmitz Cargobull og lift fra Bär.

PIEK-cerfifikat
Alle dele er blevet PIEK-certificeret, som er en hollandsk certificering, der støtter udviklingen af støjsvage distributionsmåder.

Med certificeringen af både lastbil, kasse og lift ligger støjniveauet under de maksimale 71 decibel, som det kræver at køre natkørsel i byzoner. Det betyder, at brødfabrikken fremover kan planlægge kørslen til nattetimerne og dermed undgå myldretrafik og forsinkelser.

En Scania hybridlastbil bremser ved at drive en generator (elektrisk maskine med dobbeltfunktion), der er monteret mellem motor og gearkasse.

To kilometer med ren el
Strømmen lagres i et hurtigt opladeligt batteri, som derefter kan drive den elektriske maskine, der nu anvendes som el-motor i stedet for generator.

Hybridbilen kan genanvende bremseenergien, og kan køre på ren el-drift over afstande på op til to kilometer.

Grundet de støjgener, der er forbundet med lastbilkørsel og af- og pålæsning, er der mange kommuner, som forbyder varedistribution i tæt beboede områder før klokken syv om morgenen. I sådanne tilfælde, er hybridlastbilen en fin løsning.

Lydsvagt aflæsningsudstyr
Chaufføren kan 300 meter før aflæsningsstedet slå drivkraften over på ren el-drift, læsse af og derefter køre derfra på ren el-drift. Efter 300 meter kan han så koble tilbage på forbrændingsmotoren.

Det lydsvage aflæsningskoncept er i firmaets tilfælde ledsaget af et særligt lydsvagt aflæsningsudstyr (ekstra lydsvage hjul/ruller på pallevogn og dørkplade med lydsvagt mønster, der afgiver mindre støj, når pallevognen anvendes).

Herved kan distributionslastbilen anvendes til natdistribution, hvilket har flere fordele.

Scanias hybridbil:

Lastbilen anvendes flere timer i døgnet.

Man kan undgå kørsel i myldretiden i særlig trafikalt belastede områder hvilket også bidrager til mindre trængsel og dermed også forøget trafiksikkerhe-
De nøjagtige økonomiske fordele for den enkelte lastbil skal beregnes fra case til case.

Mht. CO2-reduktion kan en Scania hybridlastbil kombineres med kørsel på biodiesel som RME/FAME eller HVO, hvorved der kan opnås markant CO2-reduktion på op til 92 pct. ligesom forbruget af biobrændstoffet reduceres med typisk 18 pct. i distributionskørsel takket være opsamling og genanvendelse af bremseenergien.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk