30 trafikker med lastbiler, som sker med personskade de næste måneder, skal indgå i en ny rapport fra HVU, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Det er Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU), som skal stå bag undersøgelsen, som indledes går den 1. april.

Der er tale om en dybdeundersøgelse af ulykkerne. I de kommende måneder indberetter politiet til HVU, hver gang der sker en lastbilulykke med personskade, og man forventer, at der bliver cirka 30 ulykker til at udgøre grundmaterialet for undersøgelsen.

Bedre forebyggelse
Der sættes fokus på lastbilulykker for bedre at kunne forebygge disse ofte meget alvorlige ulykker. Således er andelen af dræbte relativt høj for denne type ulykker set i forhold til andre ulykkestyper.

Det skyldes i høj grad den store masseforskel, der er ved kollision med f.eks. en personbil.

HVU’s undersøgelse vil omfatte alle typer ulykker med lastbiler – både på det overordnede vejnet og på mindre veje i byer, hvor de bløde trafikanter er særligt udsatte.

”Det har ofte voldsomme konsekvenser, når der sker ulykker med lastbiler, og denne type ulykker koster flere menneskeliv end andre ulykkestyper. Det er derfor af stor værdi, at HVU nu dybdeanalyserer lastbilulykker, så vi kan blive bedre til at forebygge dem,” siger transportminister Magnus Heunicke.

Fokus på biler og chauffører
I undersøgelsen vil der bl.a. være fokus på køretøjerne og på førerne. Køretøjerne er i fokus, fordi der er en række forhold omkring deres kollisionsegenskaber og stand – samt udsynet fra førerhuset og via spejle, som er afgørende i forbindelse med ulykkerne. Førerne er i fokus, fordi lastbilkørsel stiller særlige krav til bl.a. kompetencer og fysisk/psykisk tilstand. Brug af teknologiske hjælpemidler (mobiltelefon, GPS osv.) under kørslen vil der også være fokus på.

Alle ulykker analyseres af HVU’s tværfaglige team (psykolog, bilinspektør, politi, læge og vejingeniør).

Alle forhold ved ulykken
”Det særlige ved HVU’s undersøgelse er, at de giver et indgående kendskab til alle forhold omkring ulykkerne, bl.a. interviewes de implicerede parter, og ulykkessted og køretøjer besigtiges. Det giver mulighed for at målrette forebyggelsesindsatsen mere præcist. HVU’s undersøgelser har på ingen måde som formål at fastlægge skyld og foregår helt uafhængigt af politiets og retssystemets arbejde, ” oplyser Sven Krarup Nielsen, formand for HVU.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk