Tankbiler er ikke noget entydigt begreb. I hvert fald ikke i LS Intertank’s regi.

Hvad der for et halvt århundrede siden startede med kørsel af olietønder har siden udviklet  sig til et internationalt transportfirma, hvis vognpark på 100 tankbiler til stadighed kører på det europæiske vejnet med fokus på bl.a. miljøet.

Levnedsmiddel-branchen
De isolerede rustfri tankvogne, der primært betjener virksomheder i levnedsmiddel-branchen og den kemiske tekniske industri, er alle specielt udstyret til de respektive produkter.

Eksempelvis kan transport af produkter med høj viskositet udføres af køretøjer udstyret med pumpe.

Alle køretøjer er af højeste teknologiske standard og opfylder de nyeste krav indenfor miljø samt sikkerhed.

På vej og på bane
I det hele taget nyder det miljømæssige aspekt en høj prioritering hos LS Intertank, som i stigende grad betjener sig af kombineret landevejs- og jernbanetransport.

Denne udvikling ventes fortsat i de kommende år. I de samlede aktiviteter indgår også oplagring af flydende produkter og rengøring af tankvogne

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk