Af Finn Bruun

Det eneste man ved med sikkerhed om FNs kommende konvention om ballastvand er, at reglerne kommer til at koste milliarder og atter milliarder af kroner for skibsfarten.

Hele formålet er at sikre, at skibene ikke via deres ballasttanke indfører skadelige, miljøfremmede elementer fra andre verdensdele i det lokale vandmiljø. Det kan være alt fra bakterier, alger, gopler til vildtformerende krabber.

Derfor er der enighed om, at ballastvandet – som er nødvendigt for skibenes trim – skal renses inden udledning. Konventionen, der blev vedtaget i 2004, ventes færdigratificeret (godkendt) i 2014 – nemlig når 30 søfartslande har skrevet under. Først da kan den træde i kraft.

28 rensesystemer på skibe
I dag er der udviklet 28 forskellige rensningssystemer om bord på skibe, ligesom der forskes i rensning på land. Man regner med, at skibe i ballast hvert år flytter rundt på langt over fem milliarder tons havvand.

Det igangværende møde skal tage stilling til spørgsmålet om en overgangsordning for eksisterende skibe, og så længe det er uafklaret, er der ikke udsigt til, at konventionen ratificeres.

Energimærkning af skibe
IMO-mødet skal således bygge bro mellem de meget forskellige synspunkter fra henholdsvis havnestater, flagstater, skibsfartserhvervet og udstyrsproducenter, før der sker noget.

Et andet emne er – ud over diverse tekniske detaljer omkring de netop vedtagne (og dansk inspirerede) regler om EEDI, en slags energimærkning af nye skibe – hvordan CO2 udledning fra skibe skal måles og dokumenteres.

Danmark går ind for et rapporteringssystem, der baseres på Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI).
Mødet varer resten af denne uge.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk