EU-Kommissionen er ved at indse, at den tidligere konservative holdning til lastbilers længde, når de kører mellem medlemslandene, er utidssvarende.

I april 2013 kom EU-Kommissionen med sit udspil til et ændret vægt- og dimensionsdirektiv om længde, vægt og form på lastbiler. Nu ruller så det politiske maskineri, fortæller chefkonsulent hos ITD, Jørn-Henrik Carstens.

Han forklarer også nødvendigheden af en stærk dansk holdning i Bruxelles med, at grupper i Europa-Parlamentet ser skævt på modulvogntog.

Plads til både lastbiler og godstog
– Nogle mener, at mere effektiv lastbiltransport fjerner gods fra jernbanen, og derfor bekæmper de modulvogntog. Men væksten i godsmængden bliver ifølge EU på op mod 80 procent frem mod 2050. Mere effektiv lastbiltransport i samspil med en mere effektiv jernbane er helt nødvendig, hvis ikke både jernbaner og veje skal sande til. Derfor er det logisk, at modulvogntog kan krydse grænserne, når landene indbyrdes er enige om det, siger Jorn-Henrik Carstens.

Den danske holdning til udspillet skal nu på plads, og det sker blandt andet ved et møde i Transportministeriets EU-specialudvalg for transport i dag onsdag.

Mangeårigt stridsemne
I flere år har ét stridsemne i EU været, om modulvogntog – lastbiler på op til 25,25 meter og med højere vægtgrænser end gængse lastbiler – må krydse landegrænser.

ITD’s mål på dagens møde er at få Danmark til at kæmpe for et direktiv, som tydeligt gør det muligt at krydse grænser, når lande er enige om det.

EU’s fælles regler bør ifølge ITD være minimumsgrænser, som sikrer fri bevægelighed, uden at det kræver detaljeret indsigt i nationale regler. Tillader to nabolandes nationale regler længere eller tungere lastbiler, og opfylder lastbilen begge landes regelsæt, bør der derfor ikke være nogen hindringer for længere eller tungere lastbiler.

OK når lande er enige
”Kommissionens forslag indeholder en præcisering af, at grænseoverskridende kørsler med længere vogntog er i orden, hvis landene indbyrdes er enige. Kort og godt må grænser aldrig blive en hindring i sig selv i EU. Derfor er præciseringen en positiv udvikling, siger chefkonsulent Jørn-Henrik Carstens fra ITD.

Vejen er dog stadig ikke helt klar for modulvogntogene.

– I direktivet bør det klart stå, at retten til grænseoverskridende kørsler også gælder ved højere vægtgrænser og ikke kun ved længden, siger Jørn-Henrik Carstens.

“Svensker-sagen”
Han peger på ”svenskersagen” fra sommeren 2012, hvor Sverige i en måned forbød grænseoverskridende transporter med lastbiler over 40 tons.

Resultatet var flere uger, hvor den skandinaviske lastbiltrafik led under den pludselige nytolkning. Præciserer det nye EU-direktiv de allerede gældende regler, vil den situation ikke ske igen.

Tungere vogntog over de skandinaviske grænser er en årtier gammel praksis. Det samme gælder modulvogntog, siden Danmark og Norge begyndte deres forsøg.

“Også Beneluxlandene tillader grænseoverskridende kørsler, som går ud over rammerne i EU’s vægt- og dimensionsdirektiv. Resultaterne har været entydigt positive – med mindre CO2-udslip og mere effektive transporter, uden at trafiksikkerheden lider. Derfor har vi ikke brug for flere ”svenskersager” med konstant ændrede fortolkninger af et upræcist direktiv, siger Jørn-Henrik Carstens.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk