Staten og andre offentlige myndigheder er i det daglige ikke meget for at betale mere for en transport, hvis den udføres af en elektrisk eller anden miljørigtig lastbil.

For hvis det offentlige ikke vil betale det ekstra, som det koster at vægte klima og miljø ved transportopgaverne, kan man ikke forvente, at andre kunder skal gøre det.

“Og så kan man heller ikke forvente, at vognmændene skal sætte fart på omstillingen til mere klimavenlig transport,” mener DTL – Danske Vognmænd.

Støtter op om Klimarådet

Her er man tilfreds med, at Klimarådet nu efterlyser et målrettet arbejde for at nedbringe klimaaftrykket fra bl.a. offentlige indkøb.

Klimarådet efterlyser i et nyt notat, at regeringen arbejder mere målrettet for at nedbringe klimaaftrykket fra bl.a. offentlige indkøb.

Det offentlige har gode muligheder for at gå forrest, hvis klimaaftrykket skal nedbringes, hedder det i en pressemeddelelse fra rådet.

Principiel problemstilling

Selv om Klimarådets notat ikke specifikt beskæftiger sig med køb af ydelser fra vognmandsbranchen, er DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard tilfreds med, at Klimarådet peger på en principiel problemstilling.

Især i en tid, hvor der fra politisk hold bliver presset på vognmandsbranchen for at omstille sig.

Rundspørge blandt medlemmer

Hos DTL – Danske Vognmænd foretog man i fjor en rundspørge blandt medlemmerne om, hvordan de offentlige indkøbere vægter klima og miljø i deres udbud.

Hver femte vognmand pegede på, at det offentlige, herunder kommunerne, meget ofte eller ofte kun på papiret vægter vognmandens indsats for miljø og klima ved udbud af transportopgaver.

Når transportøren så skal vælges, svarede bare otte procent, at vægten på miljø og klima meget ofte eller ofte var udslagsgivende.

Kæmpe transportkunder

Det er ikke meget bedre i dag, så vidt vi er orienteret, mener man hos DTL – Danske Vognmænd.

”Staten og kommunerne er en kæmpe transportkunder, og det ville virkeligt fremme den grønne omstilling, hvis man her lod handling følge de fine ord. Som stor kunde har det offentlige et ansvar for at hjælpe den grønne omstilling af transporterhvervet på vej,” siger Erik Østergaard.

Nedbringe klimaaftryk

Klimarådet peger på, at regeringen i sit regeringsgrundlag fra 2022 har meldt ud, at man vil nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb.

Det fremgår også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil undersøge konsekvenserne ved at opsætte et mål for klimaaftrykket af dansk forbrug.

Ingen af delene er gennemført, fremhæver Klimarådet.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk