Succes’en for biogas i transportleddet er afhængig af både beskatning og infrastruktur, men når det gælder industrien, så har de været på plads med løsninger i årevis.

Når naturgasselskabet Naturgas Fyn åbner  deres næste tank i Fredericia i begyndelsen af oktober – og gasselskabet e.on åbner deres første naturgas-tank i Danmark i slutningen af oktober, er der firesteder, man kan fylde gas på sin bil eller sit erhvervskøretøj.

Men med den nye tank i København, Naturgas Fyn’s tank i Odense og Fredericia samt HMN’s tanke i Skive er  der lang vej igen, før man kan vinke farvel til det fossile brændstof.

20 mio. kr. øremærket transport
”Der er sket meget i forhold til gas i transporten, efter at man politisk valgte at støtte op om transport og ikke kun opvarmning. Folketinget bevilgede 70 mio. kr. til alternative brændstoffer – og de 20 mio. kr. blev foreslået øremærket gas til transport. I virkemiddelkataloget som kom med regeringens klimaplan i august i år, er et af forslagene fra embedsmændene en tilskudsordning på 135 mio. kr. over  tre år som støtte til køb af naturgas-køretøjer. Her kan man få dækket 30 pct. af købet af gasbil frem for dieselbil, siger Bruno Sander Nielsen, chef for Brancheforeningen for Biogas.

Til at forvalte de 20 mio. kr. er Transportministeriet og Klima- og energiministeriet gået sammen for at fremme gas til transport.

Store CO2 besparelser
Ved kørsel med halv biogas og halv naturgas spares det, der svarer til 50.000 tons CO2, og ved ren biogas spares 100.000 tons, viser tal fra Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen har regnet på det og kommet frem til at man ved at køre halv biogas og halv naturgas kommer frem til en pris på 466 kroner pr. ton CO2 – ved kun at gøre biogas 411 kr. Ved at sænke farten på motorveje til 110 km/t er resultatet 13.000 kr. pr. ton.

I Sverige kører mange køretøjer med biogas, men når Danmark kommer i gang, kommer vi til at producere mere biogas til transport – ikke mindst fordi vi har infrastrukturen på plads allerede. Det drejer sig om at bruge noget af den biomasse til transport i stedet for som i dag til kraftvarme-værker. Lige nu venter man på EU godkendelse.

”I dag brænder vi meget af eksempelvis husholdningsaffaldet af i affaldsforbræningsanlæggene – så samler vi det i stedet for sammen op og udnytter det i biogasanlæg, vil der være rigelig med biogas til transporten, siger Bruno Sander Nielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk