To chauffører hos Carlsberg Danmark møder ekstraordinært senere på arbejde på terminalen i Høje Taastrup end deres kolleger.

De stempler ind kl. 14 og kører øl og vand ud i Storkøbenhavn til klokken 21.30. Når de møder, er bilerne læsset med de varer, der er kommet med et af dagens to heltog fra bryggeriet i Fredericia – det sidste med ankomst sent om aftenen.

Carlsberg har været med i forsøget DYT, ”Distribution i Ydertimerne”, fra den spæde start sidst i 2012 og forberedelserne frem til de første biler startede op i begyndelsen af marts måned.

Bruger samme biler to gange
”Det har virkelig været positivt for os at være med i ”DYT”, fordi vi ikke kører mindre i myldretiderne. Vi kan bruge de samme biler, der har kørt leverancerne tidligt om morgenen, hvor de første er afsted allerede kl. 04, siger Ib Kristensen, souschef i Carlsberg Danmark med ansvarsområde Distribution Øst.

Forsøget, der er støttet af Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen, skal undersøge og kortlægge fordele ved distribution af varer i ydertimer.

Aflastning af trængsel
Målet er mere klima- og støjvenlig varedistribution – og aflastning af trængslen i myldretiderne.

Foruden Carlsberg er bl.a. Arla Foods med mælk, Lantmännen Schulstad med brød og Alex Andersen Ølund med blomster.

Carlsberg har valgt distributions-områderne til projektet med omhu – og bryggeriet brugte tiden inden opstarten til at ringe til kunder for at høre, om de ville være med til at få leverancer om aftenen.

Forskellige muligheder
”Mange kunder kan jo ikke modtage varer andet end om morgenen, andre kan ikke være med,fordi vi ikke kan komme til med øl og vand om aftenen, f.eks. værtshuse i indre by, mens andre så som døgn-forretninger, pizzarier, tankstationer og kiosker gerne ville deltage i forsøget, siger Ib Kristensen.

I dag er der tilknyttet 134 medarbejdere og 90 biler til distributionen øst for Storebælt, og  heraf kører de 20 biler i København centrum med 15-20 stop hos kunder. Morgenturene slutter senest kl. 13.30.

Ikke selve centrum
”Senest har vi fået 20 nye kunder med i DYT-projektet, bl.a. nogle nøglekunder, hvor vi selv har nøglen til forretningen. Ingen af vores aftenkunder bor i centrum, fordi man ikke kan komme til med varerne med de mange mennesker i gaderne, men eksempelvis er der kunder i industriområder, siger Ib Kristensen.

Hans områder er delt om i København, Nordsjælland og øvrige Sjælland og øerne. Hvert område har en teamleder, der følger chaufførerne og taler med kunder.

Fokus på arbejdsmiljø
Til DYT projektet er det især teamleder Jeanette Woer fra Nordsjællands-regionen, der har været aktiv, Hendes område når helt ind og tager Nørrebro og Østerbro med.

”Det er først og fremmest arbejdsmiljøet, vi fokuserer på. Vi har talt med Københavns Kommune om at få stillet p-båse på gaderne til rådighed for distributions-arbejdet. Ellers kan de været svært at finde et aflæsningssted, siger Jeanette Woer.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk