Regeringen har fokus på bl.a. sort arbejde og social dumpning – men en ny lov om skat på arbejds-udleje, hvor en vognmand kan bruge en udenlandsk vognmand som underleverandør, risikerer at koste vognmandsbranchen milliarder.

Det siger underdirektør Ove Holm, Dansk Transport og Logistik, DTL.
Han understreger, at skattereglen ikke må blive et administrativt helvede for danske vognmænd.

”Selv om hensigten er at bekæmpe sort arbejde, unfair konkurrence og social dumping, må det ikke ende med, at operationen og medicinen slår patienten ihjel, siger Ove Holm.

Ingen kendte konsekvenserne
Ifølge Ove Holm har ingen politikere ved tilblivelsen af reglen – der fejlagtigt er blevet kaldt en hovsa-lov – gennemskuet, hvilke administrative konsekvenser, lovstramningen af arbejdsudleje-reglerne tilbage i 2012 ville medføre.

”Reglerne har først og fremmest haft sigte på bygge- og anlægssektoren, og i forbindelsen med høringen af lovforslaget i 2012 var der ingen indvendinger uden for byggeriets rækker”, siger Ove Holm.

Nu hvor SKAT’s praksis er kommet frem – med ganske uheldige konsekvenser for transportvirksomhederne, er der til gengæld kommet godt gang i meningstilkendegivelserne.

Skattekontakt-udvalgsmøde
”Jeg ser frem til, at sagen bliver drøftet i Skatteministeriets nye skattekontaktudvalg på et møde i morgen fredag, hvor vi i DTL deltager. Sagen er sat på dagsordenen, siger Ove Holm.

Han peger på, at som DTL læser den skærpede praksis for arbejdsudleje, så vil danske vognmandsvirksomheder risikere ikke blot at kunne blive stillet ringere end udenlandske vognmandsvirksomheder men også stillet ringere af danske speditionsvirksomheder.

»Det skal vi have afklaret med SKAT. Bekæmpelse af unfair konkurrencen må ikke blive til en ny klods om benet for danske vognmandsvirksomheder,” siger han.

Rammer vognmandserhvervet
Ove Holm understreger også, at den politiske ambition om at bekæmpe sort arbejde, unfair konkurrence og social dumping bør anerkendes, men at den praksis, som SKAT nu har lagt for dagen, har nogle bivirkninger, som kan risikere at undergrave de gode hensigter.

”I en anden lovgivning, der skal hindre ulige konkurrence og social dumping – nemlig den skattefri rejsegodtgørelse – har man ligeledes ramt vognmandserhvervet i den ”gode sags” tjeneste. Først blev der indført et loft på 50.000 kr., som siden blev sænket til 25.000 kr. Det har forringet danske selvkørende vognmænds konkurrenceevne, siger Ove Holm”.

Får en virksomhed udført opgaver af lejet udenlandsk arbejdskraft, eller samarbejder den med udenlandske firmaer, er der stor sandsynlighed for, at virksomheden skal tilbageholde og indbetale den nye arbejdsudlejeskat. Skatten er på otte procent i arbejdsmarkedsbidrag og 30 procent i indkomstskat, udtaler man i DTL.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk