Danske vognmandsvirksomheder, som kører internationale fragter, rammes uhensigtsmæssigt og helt urimeligt hårdt af en ny praksis, som SKAT netop har lagt op til i en mail udsendt til en række danske virksomheder.

Stridspunktet er et nyt regelsæt omkring såkaldt arbejdsudleje. Regelsættet er indført for at sikre, at udenlandske arbejdstagere, der i kortere eller længere perioder tilknyttes virksomheder i Danmark, også betaler skat i Danmark.

Intentionerne hilses velkommen i vejgodstransportens danske brancheorganisation ITD, men regelsættet duer ikke til at regulere international lastbilkørsel, lyder det samtidig.

Rammer 500 danske vognmænd
SKAT’s udmelding går nemlig fuldstændig skævt af de godt 500 danske vognmænd, som udfører internationale transporter gennem et samarbejde med udenlandske undervognmænd eller transportvirksomheder.

Oplægget fra SKAT er, at den danske vognmand i disse tilfælde skal tilbageholde skat for den udenlandske chauffør – men udelukkende for den del af transporterne, som foregår i Danmark. Det gælder eksempelvis, når en lastbil kører fra Skagen til Rotterdam.

”Det giver administrativt bøvl og besvær for de danske vognmænd og sender reelt kunderne direkte i armene på de udenlandske transportvirksomheder, som ikke er underlagt de samme restriktioner”, siger ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen.

Manglende indsigt hos SKAT
Han vurderer, at SKAT’s udmelding er en fejl, der bygger på manglende indsigt i de særlige forhold omkring internationale transporter.

Han mener, at reglerne vil betyde tab af hundredevis af danske job og kæmpe indtægtstab for danske virksomheder, hvis SKAT’s udlægning fastholdes.

”Hvis der blot var tale om en beskyttende foranstaltning for danske lastbiler og chauffører, kunne man forstå det. Men markedet for international transport er jo fuldstændigt frit inden for EU, så ekstra regler og omkostninger forde danske vognmænd stimulerer ikke til andet end at fravælge dansk og vælge udenlandsk til. Det virker ærligt talt som det rene galimatias”, siger Jacob Chr. Nielsen.

Lægger op til dobbelt-beskatning
Typisk betaler udenlandske chauffører skat i hjemlandet. SKAT lægger således op til en dobbeltbeskatning, som det er op til chaufføren selv at få modregnet i hjemlandet.

Derudover påhviler det den danske vognmand at adskille honoraret i dansk og udenlandsk kørsel, når han afregner med den undervognmand, der har chaufføren ansat. Resultatet er et bureaukratisk mareridt.

Uoverskuelige konsekvenser
”SKAT’s oplæg bryder med en fornuftig hovedregel om, at internationale chauffører og vognmænd beskattes i hjemlandet. Det vil give helt uoverskuelige konsekvenser, hvis internationale lastbilchauffører skulle beskattes forskelligt i alle lande, de kører igennem. Det er det stik modsatte, vi har brug for, nemlig størst mulig enkelhed om, hvor chaufføren er ansat, beskattet og socialt sikret”, siger Jacob Chr. Nielsen.

Har klaget til ministeren
Han peger desuden på, at samarbejder mellem vognmænd og undervognmænd er en naturlig og indarbejdet del af transportsystemet, både herhjemme og internationalt.

53 procent af vognmændene i ITD samarbejder med undervognmænd. Hermed sikrer vognmændene en fleksibilitet, der gør, at de kan levere varerne, uanset om efterspørgslen er høj eller lav.

ITD har netop afsendt et brev til skatteminister Holger K. Nielsen med ønsket om et hastemøde og en opfordring til at tage hurtigt affære for at få rettet op på SKAT’s udlægning af reglerne.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk