Af Finn Bruun

Det var den helt store forbrødring, der lørdag den 25. maj prægede DTLs generalforsamling i det højaktuelle spørgsmål om cabotage-kørsel. Både vognmænd, ministeren og 3F var i samklang – eneste torn i øjet var ITD

Spørgsmålet om udenlandsk cabotagekørsel i Danmark har netop været endevendt i en arbejdsgruppe med repræsentanter for hele erhvervet.

Ikke et onde i sig selv

En række af udvalgets synspunkter faldt i god jord hos transportministeren, som dog ikke betragter cabotage som et onde i sig selv, men vil sætte ind mod ulovlig cabotage. Gerne efter finsk forbillede.

Selv om DTL og 3F kan stå hårdt overfor hinanden i spørgsmålet om løn- og arbejdsforhold, så udtrykte DTLs generalforsamling i weekenden på Nyborg Strand stor enighed om, at den ulovlige kørsel nu skal standses – stærkt sekunderet af en gæstetaler fra 3F og af anerkendende nik fra transportministeren.

Cabotage er største bekymring
“Godt 40 procent af DTLs medlemmer siger, at cabotage er den største bekymring for deres forretningsgrundlag. Lige så mange siger, at cabotage er den næststørste bekymring, fremhævede DTLs adm. direktør, Erik Østergaard.

Han advarede om, at vognmændene i dag ser de udenlandske nummerplader overtager mere og mere indenrigstransport i Danmark, dygtigt organiseret af driftige speditører, hvis eneste hensyn er pris.

– Når de samme vognmænd hører, at den udvikling skyldes hensyn til miljøet eller for at effektivisere transportsektoren, så ved de instinktivt, at det er noget sludder. Der er selvfølgelig intet miljø i at en bulgarsk lastbil kører på kryds og tværs i Danmark i månedsvis frem for en dansk. Og farven på nummerpladen øger heller ikke effektiviteten. Det gør kun god planlægning, sagde Erik Østergaard.

Fri bevægelighed

Han købte ikke argumentet om, at cabotagen må og skal være liberaliseret af hensyn til det indre marked.

– Det indre marked er tværtimod tænkt som ordnede forhold, hvor man kan etablere sig i andre lande og frit konkurrere med dem under de samme rammevilkår. For konkurrence skal vi leve med, men vi skal ikke leve med konkurrence, hvor nogen kan drage permanent fordel af langt lavere lønninger, fastslog han og fremhævede, at selv EU’s kommissær Kalas nu har indset, at det ikke kan gennemføres.

Undrer sig over ITD

Han udtrykte forståelse for, at speditørerne gik ind for liberaliseret cabotage – men ikke ITD: – At ITD forhandler sammen med transportkøberne, at ITD konsekvent står side om side med dem gennem hele cabotagerapporten, og at ITD direkte skriver breve til Kommissionen for at forhindre den danske regering i at lade sig inspirere af finske regler, kan kun give stof til eftertanke over hvis interesser, der egentlig varetages.

Transportminister Henrik Dam Kristensen henviste i sit indlæg på generalforsamlingen til de initiativer han netop har lagt frem på baggrund af den nye rapport om cabotage – herunder den finske model, som bl.a. går på talmæssigt at begrænse antallet af ture, som udenlandske lastbiler må køre i forbindelse med en grænseoverskridende transport. Han vil dog i første omgang afvente den finske dialog om emnet i EU.

Politisk enighed

Om indsatsen mod ulovlig kørsel sagde ministeren, at der heldigvis er politisk enighed om, at der skal sættes ind. Jeg synes vi skal bruge de initiativer der er lagt frem: Øgede bødestørrelser og brug af politiet til mere effektiv kontrol lyder fornuftigt, ligesom vi skal udnytte teknologien med de digitale muligheder der er.

– Konklusionen er, at nu har vi lagt op til at stramme op nationalt, men det er på europæisk plan, at den største kamp skal vindes, og det er afgørende at vi hjælper med her, sagde Henrik Dam Kristensen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk