Af Finn Bruun

Transportminister Henrik Dam Kristensen vil gerne se på muligheden for, at varebiler også kommer under godskørselsloven. Men der skal ske en nøje vurdering af omkostningerne, før man pålægger et erhverv yderligere administrative byrder.

Det udtalte ham i forbindelse med Dansk Transport og Logistilks generalforsamling i Nyborg i weekenden.

Som det er gældende i Sverige finder DTL det rimeligt, at det skal ske på ens vilkår, hvis man kører gods for fremmed regning.

Trafiksikkerhed
“Og det skal ske på vilkår som tilgodeser trafiksikkerheden og en ordentlig standard for køretøjerne. Det arbejde er allerede i gang, sagde DTL’s adm. direktør, Erik Østergaard, på generalforsamlingen på Nyborg Strand i weekenden.

DTL har tidligere sammen med bl.a. 3F foreslået, at varebiler uanset vægt skal omfattes af kravet om tilladelse ved godskørsel for fremmed regning – og altså overholde bl.a. køre- og hviletidsreglerne.

Omfang og konsekvenser
– Omkring varebiler under 3.500 kg vil jeg gerne være med til at kigge på de udfordringer, som vi også har fået præsenteret her på generalforsamlingen. Men jeg vil gerne slå fast, at der skal ske en nøje vurdering af omkostningerne, før man pålægger et erhverv yderligere administrative byrder. Man skal være meget fokuseret på problemernes omfang og konsekvenserne af de løsninger man foreslår, for løsningerne skal rent faktisk stå mål med de konsekvenser, de samlet vil have i forhold til erhvervet, sagde Henrik Dam Kristensen.

17 mio. kr. til administration
DTL har tidligere regnet ud, at selv hvis det maksimale antal virksomheder, nemlig godt 4.000, skulle have tilladelse, ville det koste ca. 17 mio. kr. til administration. Og det er kun er en fjerdedel, at hvad Trafikstyrelsen har regnet med. Hos DTLs medlemmer kører godt 300 varebiler eksternt.

Emnet behandles i øjeblikket i Vejtransportrådet.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk