På et møde i Bruxelles fortalte transport-kommissær Violeta Bulc, at hun er opmærksom på den øgede unfair konkurrence på området med varebiler under 3.500 kg.

Herhjemme udsatte regeringen sidste år en flertalsbeslutning i Folketinget om at varebiler skal opfylde godskørselsloven. Regeringen stillede en tidsplan op med henblik på fremsættelse af et lovforslag i oktober i 2017, men regeringen vil helst afvente EU-Kommissionens vejtransportpakke.

Så måske kan transport-kommissæren sætte aktiviteter i gang på området.

Fra alle fronter
”Varebiler under 3500 kg skaber også store problemer. Også grænseoverskridende. Klagerne over unfair konkurrence kommer fra alle sider. I Kommissionen er vi derfor meget opmærksomme også på dette voksende problem,” sagde Violetta Bulc.

Problematikken med varebiler var en del af en række punkter, som blev gennemgået på konferencen The Road Ahead i Europa Parlamentet, hvor transportkommissær Violeta Bulc åbnede konferencen. The Road Ahead.

“Sideveje i Dansk Transport”
Rapporten ”Sideveje i Dansk Transport” som DTL og 3F har fået lavet, blev blandt andet drøftet på konferencen.

Transportkommissær Violeta Bulc har flere gange udvist interesse for COWI-rapporten ”Sideveje i Dansk Transport”, og åbnede her til morgen konferencen The Road Ahead i Bruxelles, hvor rapporten blev drøftet.

”Reglerne skal være fair og gennemskuelige. Postkasseselskaber og forum-shopping skal stoppes. Vi skal have fjernet de huller som muliggør denne spekulation,” sagde Violeta Bulc.

Mere omfattende analyse
DTL-direktør Erik Østergaard spurgte kommissæren, om hun ville tage initiativ til at få lavet en mere omfattende analyse. Kommissæren kvitterede og var enig i, at der skulle laves et større og mere omfattende studie.

Jan Villadsen, 3F Transportgruppen, og Erik Østergaard, talte ligeledes til konferencen, og pegede begge på behovet for at få mere, sammenlignelig viden fra andre europæiske lande.

Det danske socialdemokratiske medlem af Europa Parlamentet, Ole Christensen, og hans tyske socialdemokratiske kollega, Ismail Ertug, var værter i forbindelse med konferencen – i et samarbejde med både de europæiske transportarbejdsgiveres og transportlønmodtageres organisationer.

Sender klart signal
”Jeg synes, kommissæren er oprigtig interesseret i at forstå de udfordringer, vi står med i transporterhvervet. De mange nationale tiltag for at dæmme op for ulovligheder og unfair konkurrence sender jo et klart signal til Kommissionen. Vi har med denne konference og med dette samarbejde presset yderligere på for, at kommissæren er klædt på til sætte de helt nødvendige initiativer i gang. Man bliver nødt til at handle på den viden, man har, for ellers skrider tilliden og legitimiteten. Og det er vel ikke just, hvad EU-systemet har brug for i øjeblikket,” siger Erik Østergaard.

Fakta om rapporten:
Det var i en fælles indsats mellem 3F’s transportgruppe, NLAs direktør Søren Hyldstrup Larsen og DTL-Danske Vognmænd, at idéen til konferencen blev født og sat i værk, som en naturlig konsekvens af den fælles rapport, som DTL-Danske Vognmænd og 3F Transportgruppen – med støtte fra Arbejdstilsynet i Danmark – udgav i sommer.

Rapporten hedder officielt ”Sideveje i Dansk transport – arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet”.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk