Hos Carlsberg er alle distributionslastbiler – cirka 300 – monteret med alkolåse. Alle medlemmer af ledelsen har også fået alkolåse i bilerne – for at gå forrest. Det handler om godt 20 biler. I alt er der 550 biler hos Carlsberg Danmark, som efterhånden får alkolås.

Bjarke Roost har kun fået positive tilbagemeldinger fra medarbejderne, som ser det rigtige i at alle medarbejdere behandles ens. Det er et vigtigt signal at sende, at man som bryggeri er ansvarlig. Han har også fået positive tilbagemeldinger fra kunderne – især restaurations branchen. Her hylder man også ordsproget: Øl er til tørst – ikke til trøst, som Carlsberg har brugt i sin markedsføring.

”Jeg har også talt med andre kolleger i transportbranchen, og de er efterhånden også  blevet mødt med krav fra deres kunder om alkolåse, siger Bjarke Roost.

Et ønske om øget trafiksikkerhed, virksomhedens image, sikkerheds- og alkoholpolitik er nogle af årsagerne til at virksomheder vælger at montere alkolåse. Af andre virksomheder, der har valgt alkolås er Arriva, Frode Laursen og DSV.

”Vi samler lige nu erfaring fra de første godt 300 biler. Det sker i løbet af i år. Bilerne er indstillet til ikke at kunne startes, hvis chaufføren har en promille over 0,5, som er promillegrænsen i dansk lov, siger Bjarke Roost.

Der går utallige historier om vores chauffører  og kuske før dem, som var kendt for at drikke meget. Så det er godt for Carlsbergs omdømme, at det er slut – og det er også en god signaleffekt.

”Vi havde nogle diskussioner med fagforbundene og vores interne HR afdeling i begyndelsen, men nu er alle enige om, at det er en god idé, siger Bjarke Roost.

I vid udstrækning er det vognmændenes kunder, der forlanger alkolåse. De vil ikke risikere at se deres produkter fremhævet negativt ved et spritulykke. Men vognmænd har tøvet med installere alkolåsene,  fordi det drejer sig om en udgift på knap 9.000 kroner plus moms og montering, hvis man vælger det tyske Dräger system, som importeres af firmaet Bülow A/S i Hedehusene. Man kan dog få alkolåsens pris indbygget i en eventuel leasingkontrakt – og så er det kun få hundrede kroner om måneden ekstra.

”Vores Dräger Interlock XT alkolåse kan indstilles på 100 måder, som kunden kan vælge – blandt andet med ”random” effekten, hvor man skal gentage testen i løbet af dagen. Bilerne kan også indstilles, så katastrofeblik og bilens horn går i gang, hvis chaufføren har blæst i beruset tilstand. Generelt stilles systemet herhjemme til 0,5 – men det laveste anbefalet er 0,2, da der eksempelvis skal tages hensyn til sukkersyge patienter, hvor alkotesteren ofte slår ud, selv om personen er helt ædru, siger  Martin Højgaard Kostecki, account manager hos F. Bülow & Co.

Den trængte økonomi i branche har afholdt mange fra at belaste hver lastbil med yderligere 8-9.000 kr. i montering af lås. Dertil kommer årlig vedligeholdelse. Men nu bliver vognmændene presset af kunderne, der i stigende kræver, at bilerne er forsynet med alkolås.
Alkolås har eksisteret siden 1986. Det begyndte i Californien og i Europa kom låsen til Sverige i 1999. I 2009 var der monteret ca 40.000 alkolåse i svenske køretøjer. I Finland er der krav om lås i skolebusser samt taxa. I Frankrig skal alle nye skolebusser have alkolås (indført forår 2010) og fra 2015 gælder det også ældre skolebusser.

Det er primært i skolebusser, lastbiler og taxi’er, der er alkolåse i Sverige. Men også biler i statens tjeneste monteres i stigende grad med lås. Volvo monterer alkolås i hver fjerde tunge lastbil i første halvår af 2010.

Herhjemme har Folketinget i begyndelsen af .juni 2010 vedtaget lov om alkolåse. Loven retter sig primært mod folk, som har kørt spirituskørsel. Den danske lov minder en del om den hollandske, der blev vedtaget i 2009 – og blev indført i begyndelsen af 2010.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk