Transportministeriet har netop offentliggjort sin strategiske analyse af havnetunnel/Østlig
Ringvej i København. En analyse, der er positiv overfor anlægget af tunnelen og den østlige ringvej om hovedstaden.

Som led i et bredt Folketingsforlig om ”en grøn transportpolitik” tilbage i 2009, blev det aftalt, at der 2010-2013 skulle gennemføres en strategisk analyse af havnetunnel/Østlig Ringvej.

Der har undervejs været et par midtvejsrapporteringer, men nu foreligger den endelige rapport – og det er gode nyheder for havnetunnellen.

Transportministeriets analyse konkluderer bl.a.:

• Havnetunnellen kan opføres i flere etaper (hvilket øger de politiske muligheder)
• Anlægsoverslaget opgøres iflg. COWI til ca. 21,4 mia. 2013-kr. for fuld Østlig Ringvej
• Den aktuelt debatterede udbygning af Nordhavnsvej til Nordhavn (!) koster 2 mia. kr.
• Havnetunnel skønnes at få 31.000 daglige brugere, selv med brugerbetaling på 20 kr.
• Havnetunnel vil mindske trængslen med 20.000 timer pr. hverdagsdøgn.
• Havnetunnel giver mulighed for at fredeliggøre mange bydele – Ikke kun Kgs. Nytorv
• COWI: Positiv samfundsøkonomi i Østlig Ringvej/Havnetunnel. Defineret som, at over
en 50-årig periode overstiger de samfundsøkonomiske gevinster omkostningerne.

Positiv samfundsøkonomi
”Det er positivt, at både myndigheder som Transportministeriet, selskaber som Sund &
Bælt og private virksomheder som COWI med den nye rapport dokumenterer, at en havnetunnel
med moderat brugerbetaling har positiv samfundsøkonomi – noget vi i  Københavnertunnelgruppen har gjort opmærksom på i 8 år” siger koordinator i gruppen, Bo Sandberg, der også er cheføkonom i Dansk Byggeri.

Fortsat flertal efter valget
Havnetunnellen stod centralt i debatten op til kommunalvalget 19. november – og forligspartierne bag havnetunnelaftalen i Borgerrepræsentationen (S, K, V, DF, LA) har fortsat flertal. Nu ligger beslutningen hos Folketinget – og som det ser ud nu er der enighed om linjeføring og etapeløsning.

”Der er i år kommet afklaring af, at en kommende havnetunnel går via Refshaleøen,
Kløvermarken, Amagerbro til Sjællandsbroen (B4). Meget tyder på en etapevis model,
hvor der i 2014 kan træffes beslutning om at videreføre Nordhavnsvej til selve Nordhavn, siger Bo Sandberg.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk