Regeringen og Københavns Kommunes overborgmester har indgået en principaftale om en helt ny bydel på en ø mellem Nordhavn og Refshaleøen op ad det gamle fæstningsværk, Trekroner.

En helt central præmis for aftalen er anlæg af en Østlig Ringvej fra Nordhavn til motorvejen på Amager.

DTL – Danske Vognmænd mener, at det bliver til glæde for såvel byudviklingen som trafikafviklingen og miljøet.

Beviser fra udlandet

Som det bl.a. er set i Dublin vil en havnetunnel betyde, at uvedkommende tung trafik forsvinder fra hovedstaden. En højbro over Hamburg havn har også aflastet trafikken i byen.

Aftalen er blevet til på baggrund af et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030. Og Østlig Ringvej – populært kaldet havnetunnelen – er netop et projekt, som har indgået i dette arbejde.

Løse trængselsproblemer

”Selv om der nu for alvor tages fat på havnetunnelen af andre og mere visionære årsager end den oprindelige – nemlig tiltagende trafik og tilstopning af hovedstaden – er vi svært tilfredse med aftalen. Havnetunnelen vil ikke alene skulle sikre tilgængelighed til og fra den nye ø ud for Lynetten, og være grundforudsætning for byens videre udvikling. Den vil også løse en hel del af de trængselsproblemer, som godstransporten slås med i det daglige,” siger adm. direktør Erik Østergaard, DTL – Danske Vognmænd.

DTL – direktøren var selv som medlem af regeringens infrastrukturkommission i 2006-2008 med til at få Havnetunnelen med ind i kommissionens anbefalinger.

Effektiv city-logistik

Han mener, at en Østlig Ringvej vil rykke afgørende på fremkommeligheden for de transporter, der ikke lige har ærinder i den indre by, men skal betjene containerhavnen og den nye bydel samt den nordlige del af hovedstaden.

”Mange vognmænd, der kommer til København, har oplevet meningsløst tidsspilde og frustrerende trafikpropper, ikke mindst på ring 2. Denne trafik vil ikke mere skulle igennem byen. Samtidig vil det skabe plads til en mere effektiv citylogistik, som også var en af trængselskommissionens anbefalinger i sin tid. De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af anlægsfasen kan desuden blive positiv for branchen. Og så skal man ikke glemme, at det i sidste ende vil have en betydning for miljøet. En lastbil i kø-kørsel, brænder næsten en halv liter diesel af ved hver igangsætning,” siger Erik Østergaard.

Københavner-tunnelgruppen

DTL – Danske Vognmænd har i mange år deltaget i sammenslutningen
”Københavnertunnelgruppen”, der har arbejdet for en politisk beslutning om en østlig ringvej i København.

Målet har været en biltunnel, der leder trafikken fra Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen via Nordhavn, Refshaleøen, under Amager til E20 Amagermotorvej/Øresundsmotorvej, så centrale boligområder og bydele i København undgår unødig gennemkørende trafik.

Skabe bedre miljø

”Jeg vil gerne ønske Københavner-tunnelgruppen tillykke med, at der nu er sket et gennembrud i sagen. Jeg er sikker på, at de argumenter, der igen og igen har været fremført fra gruppens side, har bundfældet sig og indgået i overvejelserne om at lave en helt ny bydel i Øresund. Tunnelen vil være med til at skabe et helt anderledes og mere miljøvenligt København og samtidig hjælpe transporterhvervet,” siger Erik Østergaard.

Kan åbne i 2035

Der gennemføres i øjeblikket en forundersøgelse af en Østlig Ringvej, som forventes afrapporteret ultimo 2019. Der skal herefter gennemføres VVM-undersøgelser af en Østlig Ringvej, og der skal efterfølgende skulle vedtages ved anlægslov. Samlet forventes dette at tage to-tre år at gennemføre.

Anlægsfasen kommer til at foregå i perioden 2024 – 2035.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk