Nu har et privat firma indgået et OPP-samarbejde (Offentligt-Privat partnerskab) med Trafikstyrelsen. Målet er en grønnere bilpark herhjemme.

Bag Green Mobility står Henrik Isaksen, indehaver af Sixt Biludlejning Danmark – samt tidligere miljøchef hos Peugeot Danmark, Jens R. Andersen.

Det er det helt kommercielt orienterede Green Mobility a/s, der skal hjælpe private og offentlige virksomheder med at opnå en reduktion i CO2 udslip og økonomiske besparelse i brændstof samt sikre en ”Grøn transport certificering” fra Trafikstyrelsen.

Green Mobility er et rådgivning og styringsværktøj, som normalt er helt omkostningsneutralt for virksomhederne eller kommunen. Ved at gå ind og analyse virksomhedernes eller kommunernes bilflåder, kan man rådgive om at få en sammensætning af biler, så virksomheden sparer mange penge til brændstof og CO2 udledning. Som sidegevinst er et fald i udgifter til grøn ejerafgift også betragteligt.
”Vi taler om virksomheder i Top 500 klassen og i mindre grad små virksomheder, for det er, når der er mange biler og varebiler, det rigtigt batter. Ganske få biler vil naturligvis ikke give så meget, siger energi og miljøchef Jens R. Andersen.

Kun rådgivning
Selskabet har valgt kun at rådgive og ikke som oprindelig udtænkt selv stå for leasingdelen. I stedet for er man gået i dialog med leasingselskaber.

Besparelserne i brændstof løber for selv en lille kommune eller et mellemstort firma med godt 100 person- og varebiler op i en halv million kroner eller 35 procent og en CO2 besparelsen over 90 tons eller 30 procent.

Ved at spare så mange penge når den vigtige opfølgning er i drift og de nye biler over perioden er indfaset bliver der over en fire årig periode råd til at investere i køretøjer med en særlig grøn profil, som måske er dyrere at købe – men som opvejes af det meget lavere forbrug.

”I dag kører mange virksomheder måske med en lille dieselbil i byen, hvor en lille benzinbil er optimal – og omvendt kører andre måske benzin på lange stræk, hvor diesel er optimal. Ved at vi peger på biler, der har meget lave CO2 udslip, kan kommunen i sit udbud ganske enkelt forlange så miljørigtige og så teknisk rigtige biler til opgaverne som muligt – og det uden at sætte mobiliteten over styr, siger Jens Andersen. 

Glade og sure smileys
Han peger på, at man ved en stationær maskine helt kan aflæse miljøforbedringen ved at skifte til en miljørigtig udgave. Men i en bil er det chaufføren, der er altafgørende for at få et rigtigt godt resultat.

”Når man skifter til en diesel-varebil med partikelfilter, skal man ændre køremønster, for ellers stopper filtret til. Så hjælper miljørig teknik ikke meget. Så når Green Mobility analyserer bilflåder, er driftsmønstret meget vigtigt. Derfor skal chaufførerne også instrueres om at køre miljørigtigt – og vi holder så øje med forbruget i hver bil – og uddeler så løbende glade eller sure smileys, siger Jens Andersen.

Det tager typisk tre år, før man kan se det fulde resultat, for man smider jo ikke relativt nye biler væk. Der er kommuner, der aktivt går efter el eller hybridbiler – men så kan det endnu ikke blive økonomineutralt, for de er kostbare. Her kunne en optimeret benzin eller diesel model, afhængig af driftsmønster, være en løsning på den korte bane.

CO2 tal skal ned
”For virksomheder, der skal aflægge grønt regnskab (cirka 700 herhjemme), er der meget at hente. Her har transportdelen været den vanskeligste. Den kører på friløb. Derimod er det lykkedes godt for industrien og byggebranchen, der har trukket kæden. Faktisk går det dårligere med transportdelen – og kommer disse CO2 tal ikke ned, kommer Danmark ikke til at opnå de CO2 reduktioner, vi har forpligtet os til, og det er synd, når det er muligt på et økonomisk forsvarligt grundlag siger Jens Andersen.

Green Mobility vil kontakte alle 98 danske kommuner og endnu flere virksomheder indenfor det næste år.

”Det er selvfølgeligt positivt, hvis man kan udskifte måske 20 ældre biler på en gang – så bliver springet større. Det handler om at skabe overblik over flåden, se på CSR politik, driftsomkostninger, køremønster, kilometer, forbrug og mobilitet. Måske står der biler, der ikke bruges så meget – her ville en minilease aftale være gunstig.
Det betyder ikke noget, at man bruger 50.000 kroner ekstra på en grøn bil, hvis der alligevel er sparet 500.000 kroner på budgettet. Det er ikke økonomien, der vil skræmme kommuner og virksomheder væk.

Netværk af firmaer
Green Mobility gør det ikke gratis – der indgås en aftale baseret på antal biler og her betales til registrering og dataindsamling af den enkle bil, efterfølgende betales et mindre løbende beløb der dækker målsætning, grøn mobilitets certificering og den afgørende løbende opfølgning, samt den rapportering der skaber grundlag for at man har mulighed for at have et overblik over resultat og mulighed for at optimere og tilpasse til eventuelle endnu større miljø mål.
”Vi bruger de officielle ECE forbrugstal som udgangspunkt, men det er tal, som de færreste kan opnå, så man kan godt få en glad smiley, hvis man bruger 25 procent for meget i forhold til disse tal – i eksempelvis intensiv bykørsel, men ellers er 10 procent under ECE tallet fornuftigt. Målet er at finde firmaer, der passer sammen i en benchmarking, så de kan sammenligne deres tal med hinanden i en slags netværk, siger Jens Andersen.

Med i samarbejdet med Green Mobility er foruden Trafikstyrelsen også Det Økologiske Råd, Energi og Olieforum, Bilbranchen samt leasing- og finansselskaber.

Green Mobility
Ledelse:
Stifter og direktør: Henrik Isaksen
Energi og miljøchef: Jens R. Andersen.
Partnere:
Trafikstyrelsen.
Det Økologiske Råd.
Energi og Olieforum
Bilbranchen.
Leasing/finansbranchen.

Hovedpunkter
For firmaer i Top 500 klassen.
For offentlige institutioner og kommuner.
Ikke for firmaer med under 10 biler i flåden.
3 år før fuldt resultat foreligger.
Sparer op til 35 pct. brændstof.
Sparer op til 30 pct. CO2.
Skaber overblik over flåden.
Vælger det optimale køretøj til opgaven.
Giver chauffører karakter med smileys.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk