Højere bøder, skrappere regler og mere og bedre kontrol har ifølge Rigspolitiets Nationale Færdselscenter halveret antallet af overtrædelser af cabotagereglerne.

Det får politiet til at konkludere, at regelændringerne og den voksende bevågenhed og indsats har virket efter hensigten. Det synspunkt tilslutter Dansk Transport og Logistik (DTL) sig.

”Det er en kæmpe sejr – men opgaven er slet ikke er løst endnu. Vi ser jo nu et svensk lovforslag, der lægger op til at anlægge samme kurs overfor ulovlig cabotage. Det gør de selvfølgelig, fordi de kan se den positive virkning i Danmark”, siger Erik Østergaard.

Aktive transport-ministre
Specielt de seneste transportministre har haft godt fokus på cabotage-spørgsmålet og de mange ulovligheder. Og DTLs, 3Fs og FDLs arbejde har båret frugt – til gavn for mange vognmænd.

”Nu kender vi endnu ikke resultatet af det svenske forskningsstudie af cabotage-kørslen i Danmark og de øvrige nordiske lande, som transportforskeren Henrik Sternberg arbejder på. Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi kommer til at se store forskelle i antallet af sager i Danmark og Sverige, for vi er kommet rigtig langt i bekæmpelsen herhjemme,” siger Erik Østergaard.

Men det er ikke kommet af sig selv, mener DTL direktøren.

Problem med lovlig cabotage
”For den vognmand eller chauffør som kører ude på vejene, så er den såkaldt lovlige cabotage også et kæmpe problem, for der er jo stadig tale om, at der er et konkurrenceforvridende transportmarked, hvor nogle biler og chauffører kører efter helt andre spilleregler, end ordnede danske forhold giver mulighed for.”

 Derfor siger DTL også fra. Organisationen vil have strammet og præciseret cabotagereglerne.

”Det er godt, at vi er ved at have dæmmet op for den ulovlige del. Nu skal vi tage fat om urimelighederne, der er indbygget i den såkaldt lovlige cabotagekørsel. Det drejer sig reelt om, at man kan køre 365 dages lovlig cabotagekørsel i Danmark for en brøkdel af lønnen med udenlandske chauffører”, siger Erik Østergaard.

Kontrol på forkant
Han vil gerne rose politiet for deres indsats og engagement i sagerne om ulovlig cabotage. Men han understreger, at tallene må ikke give anledning til, at man slækker på indsatsen.

”Hvis vi fortsat skal holde ulovlighederne nede, så skal kontrollen og sanktionerne hele tiden være helt på forkant”, siger Erik Østergaard.

Erik Østergaard nævner, at flere kandidater til Europa Parlamentet – og sågar statsminister Helle Thorning-Schmidt – i valgkampen sagde, at man ville kæmpe for at få ændret reglerne for cabotage og al den spekulation, der foregår i postkasseselskaber, vikarbureauer og andre konstruktioner.

”Der er jo slet ingen tvivl om, at der er en række firmaer, der har systematiseret cabotagekørsel og andre udnyttelser af reglerne til en decideret forretningsmodel. Dét hører jeg politikerne sige, at de vil sætte en stopper for. Og dét har vi tænkt os at holde politikerne op på,” siger Erik Østergaard.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk