En undersøgelse foretaget af Dækbranchen Danmark i uge fire og fem viser, at kun 58 pct. af danske varebiler kører på vinterdæk – til trods for, at de kører endnu mere end personbiler.

Ejere og brugere af personbiler er langt mere bevidste om vigtigheden at køre på vinterdæk om vinteren – her viser undersøgelser, at 88 pct. af personbiler er forsynet med vinterdæk.

”Der er ganske vist ikke så stort et antal køretøjer med i undersøgelsen, hvilket skyldes at varebilerne ikke på samme måde som privatbilerne holder stille. Derfor er de sværere at ”fange”. Dog giver det efter vores overbevisning en klar indikation af, at vinterdæk montering efter frivilligheds princippet halter helt utroligt i virksomhederne”, siger direktør Volker Nitz, Dækbranchen Danmark.

Vinterdæk en nødvendighed
Med den sne, is og deraf følgende glatte veje der har hersket i perioder i denne vinter, er vinterdæk en nødvendighed, hvis man skal kunne køre sikkert, især på varebiler, hvor køretøjets opbygning jo er noget anderledes sammenlignet med en personbils, mener man i Dækbranchen Danmark.

Optællingen viser, at bilerne er ude at køre på de danske vinterveje, på sommerdæk, uagtet det vinterlige føre. Det er både en sundhedsfarlig og økonomisk risiko – også for den enkelte ansatte.

Dækbranchen undrer sig
”Det kan kun undre os, at en virksomhedsejer fravælger at sikre sine køretøjer, og dermed også sine medarbejderes færden i arbejdstiden ved at undlade vinterdæk på bilen. Når køretøjet ikke har vinterdæk i vinterføre, er medarbejderen i større risiko for at blive indblandet i et trafikuheld og pådrager sig endvidere risiko for selv at komme til skade – også økonomisk” siger Volker Nitz.

Denne udtalelse støttes af erstatningsadvokat Litten Posselt Olsen fra ADVODAN.
”Mange er af den opfattelse, at en arbejdsskadeforsikring dækker en medarbejder fuldt ud. Dog er det, ligesom for privatbilisterne gældende, at der er særlige forhold i forbindelse med eneuheld i biler,” siger advokat Litten Posselt Olsen.

Kun delvist dækket forsikringsmæssigt
Medarbejderen vil ifølge ADVOKAN-advokaten ved et eneuheld kun være delvist dækket ved personskade, idet eksempelvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte efter et eneuheld, ikke er dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Virksomhederne kan derfor med fordel tegne en førerpladsforsikring, så de ansatte sikres optimalt, hvis uheldet er ude.

”Så målet er stadig klart – vi ønsker lovkrav om brug af vinterdæk, som det er i Tyskland. Her kræves der vinterdæk på alle typer motorkøretøjer, hvis man skal ud på vejene i vinterføre, hvilket også må være rimeligt, når man sender sine medarbejdere ud på en opgave. Og som virksomhed må det da også være en prioritet, at man fortsat kan servicere sine kunder – uanset føret”, siger Volker Nitz.

Fakta om vinterdæk på varebiler:
Varebilsvognpark pr. januar 2016: 398.000 enheder
Optalt steder: 24
Optalt antal biler i uge 4/5: 1.014
Varebiler på vinterdæk: 587
Varebiler på sommerdæk: 427
Andel af vinterdæk i øst: 132 biler eller 68 pct.
Andel af sommerdæk i øst: 62 biler eller 32 pct.
Andel af vinterdæk i vest: 455 biler eller 55 pct.
Andel af sommerdæk i vest: 365 biler eller 45 pct.
Landsgennemsnit: 58 pct. på vinterdæk

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk