ATL, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik,  og DI Transport i Dansk Industri arbejder i øjeblikket sammen med en række andre organisationer, virksomheder, forsikringsbranchen og politiet for at minimere risikoen for tyveri og øvrigt kriminalitet i forbindelse med transport.

Arbejdet er stærkt inspireret af det arbejde Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi har påbegyndt i foråret 2010 i Padborg-området, som på det tidspunkt blev stærkt plaget af tyveri af lastbiler, brændstof og gods. 
 
I forbindelse med aflæsning
En svensk undersøgelse viser, at tyveri i de fleste tilfælde sker fra ubeskyttet transporter, f.eks. presenning-trailere og ulåste køretøjer i forbindelse med aflæsning og parkerede køretøjer.

Det samme er formentlig tilfældet i Danmark, selv om politiet ikke har særligt godt overblik over transportkriminalitet. Dels fordi registreringen ikke er specificeret ud, og dels fordi mange virksomheder ikke anmelder tyverierne.
 
Alting stjæles
Alt hvad der kan sælges stjæles. Alt fra bleer, rødkål og toiletpapir til mobiltelefoner og iPads forsvinder, men også brændstof, køretøjer og vogntog med og uden læs bliver stjålet.

Der stjæles mange nummerplader fra lastbiler og påhængskøretøjer, og meget kriminalitet bliver begået med brug af køretøjer forsynet med stjålne nummerplader.  

Arbejdsgruppen vil gerne have politiet til at registrere alle disse transport-relaterede tyverier særskilt, så man kan få et bedre overblik over hvor og hvad der stjæles. Endvidere arbejdes der på at få virksomhederne til at sikre deres køretøjer, herunder nummerplader, gods og terminaler, bedre.

Brug sikkerhedsmanual
Det kan bl.a. ske ved brug af en sikkerhedsmanual i virksomheden. Manualen er opdelt i tre dele – en tjekliste på forskellige emner som virksomheden kan fokusere på, en generel vejledning om de emner som manualen beskriver og en række sider med sikringsrelevant spørgsmål, som virksomheden kan bruge til at beskrive egen sikringspolitik.

Arbejdsgruppen vil gerne medvirke til at fremme erfarings-udvekslingen mellem de forskellige aktører inden for transport – f.eks. gennem konferencer og etablering af netværksgrupper.
 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk