Vognmandsbranchen er fortørnet over, at den skal finansiere elbiler til private forbrugere. Det er i korte træk, hvad klimaaftalen mellem regeringen og dens støttepartier resulterer i – ifølge DTL, Danske Vognmænd.

”Det er helt skævt, at de tunge køretøjer skal holde for, når regeringens drømme om el-bilerne på de danske veje skal realiseres.”

Det udtaler DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard.

Ikke imod nye personbilsafgifter

”Ingen kan jo være imod, at personbilafgifterne omlægges, så det i højere grad bliver attraktivt at købe grønne biler. Princippet om et CO2-fortrængningskrav på brændstoffer, så det bliver mere attraktivt at købe grønne brændstoffer, giver også fin mening. Men en kilometerafgift for lastbiler er problematisk.”

Østergaard peger på, at det er en ekstrem dyr måde at opkræve skat på – og det provenu der er, bør gå tilbage til det transporterhvervet, der skal betale regningen.

Julegave i rødt gavepapir

Det er en meget lidt velkommen julegave i rent rødt gavepapir. Resultatet er at ”fodre hunden med sin egen hale” – det bliver forbrugerne, der i sidste ende kommer til at betale regningen.

”Politikerne må have glemt, hvem der har kørt og sikret forsyningerne, mens resten af samfundet lukkede ned. Lastbilerne kan ikke bare lige skiftes ud, fordi alternativerne ikke findes.”

Vi har helt nye tal for, at danskerne aldrig har været mere velhavende, og politisk vil man nu have flere el-biler.

Ikke samme teknologi i dag

”Men vognmændene har i dag ikke de samme alternativer teknologisk som personbiler. Og vognmændene har i årevis været under pres for social dumping. Det er ikke rimeligt at lade vognmændene bære byrden for omstillingen, mens trængslen og de reelle CO2-udfordringer forbliver uløste,” siger DTL-direktøren.

Klimaaftalen er et projekt, der tænkes iværksat i 2025, og meget kan ske inden da.

”Men uanset hvad, så vil lastbilerne i Danmark med en sådan afgift blive beskattet med yderligere to milliarder kroner om år,” siger Erik Østergaard.

Regeringen på vildspor

Der forsvinder ifølge DTL cirka en milliard kroner i såkaldt ”tilbageløb” på grund af nedgang i økonomisk aktivitet.

Statens indtægt kommer fra andre skatter og afgifter og fra at inddrive og administrere ordningen.
Erik Østergaard mener, at både regering og forligspartier er på vildspor.

”Man behøver blot den lille tabel for at forstå, at der så kun er en milliard tilbage. De penge skal så åbenbart være med til at sikre, at flere personbiler bliver el-biler. Det er omfordeling fra godstransport-erhvervet til privatbilismen. Af flere grunde forekommer det hverken fair eller fremmende for formålene,” siger Erik Østergaard.

Beskeden CO2 gevinst

CO2-gevinsten vurderes ifølge DTL til at være mindre end beskeden.

”For en bagatel af en CO2-reduktion svækker man dansk erhvervsliv. Regningen? Ja, vognmændene har jo kun ét sted at sende den hen – nemlig til kunderne,” siger Erik Østergaard.

De politiske partier er i aftalen enige om, at Danmark fra 2025 træder ud af samarbejdet om eurovignetten med henblik på at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 tons.

Den konkrete afgiftsmodel aftales senere efter et oplæg fra regeringen. Erik Østergaard kalder partiernes aftale for ren populisme.

Vælgerhavets vrede

”Politikerne tør åbenlyst ikke binde an med privatbilismen – el-biler eller ej. Frygten for vælgerhavets vrede er for stor.”

Østergaard mener, at det i praksis vil det tage adskillige år at omlægge den danske bilpark til el-biler. Langt de fleste el-biler har ofte lange leveringstider, og ikke at bruge relativt nye biler helt op giver desuden en stor samlet miljø- og klimabelastning.

Dét bør enhver regering naturligvis have med i sine samlede vurderinger, mener han.

Dybt skuffet

DTL har noget imod en skatteskrue, der helt uden hensyn omfordeler fra vognmænd til privatbilister. DTL har siddet med i regeringens klimapartnerskab – og var i den forbindelse med til at udvikle en stribe forslag til regeringen.

”Det var forslag, som rettede sig mod reel, positiv klimaeffekt, som også vil hjælpe på trængslen, og som ikke kaster rundt med regningerne for den omstilling, som Danmark naturligvis også skal undergå i de kommende år. Jeg er dybt skuffet over den behandling, vi nu har fået med dette initiativ,” siger Erik Østergaard.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk