Forberedelserne til den kommende tunnel til Nordhavnskvarteret på Østerbro i København er nu gået ind i en afgørende fase.

Vejdirektoratet har netop offentliggjort den samlede VVM-redegørelse, der beskriver hele grundlaget for byggeriet af Nordhavnstunnelen under Svanemøllebugten.
 
VVM-rapporten indeholder blandt andet en grundig gennemgang af konsekvenserne for trafikken, havnen, naturen og miljøet i forbindelse med en tunnel.
 
Høringsfrist fra i dag
Samtidig åbnes for høringsperioden, der løber fra i dag tirsdag og frem til mandag den 29. august.

En Nordhavnstunnel skal skabe en bedre og mere direkte adgang til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Den vil også forbedre tilgængeligheden for den tunge trafik til havneaktiviteterne i området, oplyser Vejdirektoratet.
 
VVM-rapporten fremlægger blandt andet en række løsningsmuligheder for selve tunnelen, dens placering, og hvor den kan forbindes til vejnettet i Nordhavn.
 
Desuden er der undersøgt muligheden for en stiforbindelse mellem Svaneknoppen og Nordhavn på tværs af Kalkbrænderiløbet.
 
Erstatningshavn
Rapporten behandler også en række midlertidige placeringer af en erstatningshavn til de lystbåde, der ikke kan ligge i Svanemøllehavn og Kalkbrænderihavn under anlæg af vejtunnelen.
 
Strategisk chef i Vejdirektoratet, Ole Kirk, er tilfreds med at kunne præsentere miljøundersøgelsen, så folk får mulighed for at se og drøfte, hvordan en kommende tunnel kan passe ind i Østerbro.
 
Lastbiler væk fra Østerbro
“Nordhavnstunnelen vil være et markant byggeri og styrke adgangen til og fra Nordhavn. Den vil kunne løfte hele området, hvor den tunge lastbiltrafik ledes uden om Østerbro og giver en smidigere adgang til havneaktiviteterne i området. Samtidig vil tunnelen kunne bidrage til udviklingen af Nordhavnskvarteret som ny bydel i København,” siger Ole Kirk.
 
“Man skal imidlertid være opmærksom på, at et så stort byggeri også vil medføre nogle gener i området i en årrække. Vi fremlægger nu en grundig VVM-undersøgelse, og jeg håber, at folk vil benytte lejligheden til at deltage i den kommende dialog med os. Tilsammen skal det sikre det bedst mulige afsæt for vores videre arbejde med tunnelen,” siger Ole Kirk.
 
I den periode kan man indsende sine synspunkter til Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet uddyber
Mandag den 13. juni kl. 19-21 holdes desuden et offentligt borgermøde i Charlottehaven, Hjørringgade 12C på Østerbro, hvor alle er velkomne. Her vil Vejdirektoratet præsentere projektet og besvare spørgsmål.
 
Den sammenfattende VVM-redegørelse er tilgængelig på projektets hjemmeside på www.vd.dk/nordhavnstunnel eller som en trykt udgave ved henvendelse på Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø.
 
Principaftale i 2014
Københavns Kommune og Transport- og Bygningsministeren indgik i 2014 en principaftale om en tunnel fra Nordhavnsvej under Svanemøllebugten til Nordhavnen: Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S.
 
Vejdirektoratet står for VVM-undersøgelsen, som udføres i tæt samarbejde med Københavns Kommune og By og Havn.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk