Der er flertal for, at regeringens nye forslag til at nedsætte taksterne over Storebælt med 25 pct. Det vil ske over de næste tre år og er et af hovedbudskaberne i regeringens erhvervs- og iværksætterudspil.

Ikke mindst erhvervslivet vil få fordele gennem de lavere takster – som vil sænke transportomkostningerne, og som kan være med til at sænke priser på varer og ydelser.

”Jeg er utroligt glad for, at vi får sat taksten for at køre over Storebælt ned. Det betyder virkelig noget både for borgere og virksomheder og for sammenhængen i landet,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Plads til bevægelse

Finansminister Kristian Jensen mener, at Storebælts-forbindelsen skal give plads til bevægelse. Den skal ikke være en pengemaskine for staten.

”Nu er der kommet økonomisk rum til at sætte taksterne ned. Det skal danskerne kunne mærke, så endnu flere kan få endnu mere gavn af forbindelsen,” siger finansminister Kristian Jensen.

De kommende takster, der for en person- og varebil betyder en sænkning af enkeltprisen fra 240- til 180 kroner, gavner i høj grad erhvervslivet.

Billigere fragt af varer

”Takstnedsættelsen betyder øget mobilitet, da arbejdstagere lettere kan pendle mellem forskellige landsdele, og det betyder nye markedsrelationer og billigere fragt af varer på tværs af landet. Så det her vil bidrage positivt til væksten på begge sider af Storebælt,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Den første nedsættelse sker pr. 1. januar 2018 og forventes at være fuldt gennemført pr. 1. januar 2021. Effekten af takstnedsættelsen vil være en forlængelse af tilbagebetalingstiden for Storebæltsbroens gæld med tre år, så forbindelsen forventes at være gældfri i 2031.

Hvad med Mols-Linien ?

Transportministeren vil indbyde til politiske drøftelser om den konkrete udmøntning af takstnedsættelsen, herunder i forhold til diverse rabatordninger.

Takstnedsættelsen vil gælde vejtrafik og persontog. Tidligere har bl.a. Mols-Liniens ledelse udtalt, at lavere brotakster vil være imod den oprindelige aftale ved opførelsen af den faste forbindelse – så takstforhold mellem bro og færger skulle bevares.

Herfra vil der de nærmeste dage formentlig komme kritik af forslaget, mens bl.a. Michael Svane, transportdirektør i DI Transport, her til aften på landsdækkende TV hilste det nye initiativ velkommen.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk