Af Finn Bruun

Copenhagen Malmø Port har flyttet den veterinære grænsekontrol af dyr og fødevarer til udkanten af containerterminalen

CMP har længe været godkendt som veterinær grænsekontrol for animalske levnedsmidler ved import eller eksport af food og non-food til og fra EU-lande og tredjelande, og den 15. december påbegyndte CMP opstillingen af de nye bygninger, der fremover skal huse havnens veterinære grænsekontrolstation.

Den hidtidige veterinære grænsekontrol ligger ved den gamle indkørsel til Frihavnen, men efter at grænserne for Frihavnen er flyttet, bl.a. på grund af byudvikling, er der behov for at finde en ny placering inden for det nuværende Frihavnsområde.

I gang til marts
“Den nye veterinære grænsekontrolstation er placeret i udkanten af containerterminalen på det areal, hvor vi tidligere havde terminal til bilimport. Pavillonerne er stillet op på stedet nu, og vi forventer at de er endelig klar til idriftsættelse primo marts 2015, siger Erik Sander, Project Manager, CMP.

Det er ikke et krav, at CMP har en veterinærkontrolstation, men havnen betragter den som en del af sit full- service koncept.

56 kvadratmeter
Veterinærkontrol er nødvendig for de kunder, der importerer og eksporterer animalske produkter gennem terminalen i Nordhavn.

Selve kontrollen udføres af dyrlæger og fiskeriinspektører fra de danske fødevaremyndigheder, mens CMP stiller faciliteten til rådighed. Der er tale om otte moduler eller pavilloner, hver på 56 kvadratmeter, samt et antal containere, der skal bruges som køle- og fryselager.
Samlet set er den nye grænsekontrolstations areal på omkring 500 m2.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk