De store bilproducenter går i højere og højere grad i samarbejde for at styrke udviklingen af ny teknologi. Det er for dyrt at udvikle alene.

Senest har BMW udvidet deres samarbejde, som begyndte midt i 2012, med et håndslag på at udvikle fremtidens brintteknologi til biler.

Der er tale om et brændsels-celle system, som skal sikre bæredygtig mobilitet i de to koncerners bilmodeller.

Toyoda og Reithofer
Akio Toyoda, øverste chef for Toyota Motor Corporation, og Dr. Norbert Reithofer, BMW’s CEO & formand, underskrev desuden en bindende aftale om at påbegynde samarbejde om forskning inden for lithium-luft-batterier – en videreudvikling af nutidens batteriteknologi.

Denne aftale markerer anden fase af forskningssamarbejdet inden for næste generation lithium-ion-battericeller, der begyndte i marts 2012.

Desuden vil man sammen udvikle design og komponenter til en fremtidig sportsvogn samt forske sammen indenfor lette teknologier. Den nye aftale er en udvidelse af den aftale parterne underskrev i juni 2012.

Fortsat hårdt arbejde
”Det er lidt over et år siden, vi underskrev vores samarbejdsaftale om udvikling af miljøvenlige biler og teknologier, herunder aftalen om, at BMW Group skal levere højeffektive dieselmotorer til Toyota. Hver dag er vores samarbejde blevet styrket. Nu går vi ind i en ny spændende fase, hvor vi skal begynde at høste frugterne. Vi vil fortsat arbejde hårdt for at nå vores fælles mål om at udvikle og bygge stadig bedre biler,” siger Akio Toyoda, der er øverste chef for Toyota Motor Corporation.

Fakta: Hovedpunkterne i aftalen:

1. Brændselscelle-teknologi
BMW og Toyota er overbeviste om, at brændselscelle-teknologien er en af de løsninger, der er helt nødvendige for at opnå nul-emission – altså inden udledning af skadelige stoffer – fra biler. BMW Group og TMC ønsker at dele deres teknologier og i fællesskab udvikle drivlinen til en brændselscellebil, herunder selve brændselscellen, brinttanken, motor og batteri. Målet er at have det fælles udviklede produkt færdig i 2020. Toyota har dog stadig en individuel målsætning
om at lancere en Toyota-brintbil allerede i 2015 – bl.a. på det nordiske marked.
2. Sportsvogn
BMW og Toyota har indgået en aftale om at igangsætte en forundersøgelse med henblik på at udvikle en fælles platform, der skal anvendes til videre udvikling af en sportsvogn. Forundersøgelsen skal være afsluttet inden udgangen af 2013. Formålet er at anvende begge parters store viden med henblik på at skabe det bedste produkt til kunderne. Visionen er at udbygge samarbejdet yderligere inden for udvikling af sportslige biler.
3. Letvægtsteknologier
BMW og Toyota ønsker i fællesskab at udvikle letvægtsteknologier til brug i karosserier i forbindelse med aftalen om udvikling af en fælles sportsvognsplatform og til andre BMW- og Toyota-biler.
4. Lithium-batteri-teknologi
Selskaberne begynder fælles forskning med det mål at udvikle et lithium-luft-batteri med en energieffektivitet, der langt overstiger den, som kendes fra de nuværende lithium-ion-batterier.
Selskaberne begynder fælles forskning med det mål at udvikle et lithium-luft-batteri med en energieffektivitet, der langt overstiger den, som kendes fra de nuværende lithium-ion-batterier.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk