Carlsberg Danmark har længe været på forkant, når der gælder trafiksikkerhed.

Når en sælger, chauffør eller et medlem af ledelsen hos Carlsberg Danmark sætter sig bag rattet i en af firmaets biler, så kræves der bl.a., at alle kører med sikkerhedssele og overholder hastighedsgrænsen. Desuden skal der pustes i et alkometer, før tændingsnøglen kan drejes.

Sikkerhedsarbejde i trafikken er der dog mange både danske og udenlandske firmaer, der arbejder med. Der kan bare gøres meget mere, mener man hos Carlsberg.

Trafiksikkert samarbejde
Man går derfor et skridt videre og indgår et trafiksikkert samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension. Målet er at få undersøgt, om antallet af trafikulykker og skader kan reduceres endnu mere – og hvordan.

– For Carlsberg Danmarks vedkommende håber vi, at kunne bidrage til at sætte trafiksikkerhed på dagsordenen. Vi har rigtigt gode erfaringer med det vi hidtil har gjort på det område, men det er klart at det er noget vi hele tiden skal have fokus på, og her hjælper samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik os”, siger Kaj Nielsen, National Distribution Director i Carlsberg Danmark.

Mange tæt på et uheld
I en ny, repræsentativt undersøgelse ”Trafiksikkerhedspolitikker” blandt 1009 personer, som Epinion har udarbejdet for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, siger en ud af fire (24 pct.) af dem, der kører erhvervsmæssigt, at de har været ved at køre galt, mens de var på arbejde.

Trafikulykker i arbejdstiden er med andre ord et alvorligt problem generelt i Danmark, blandt andet på grund af for høj fart, uopmærksomhed eller træthed.

Mere kan opnås
– Selv om vi heldigvis oplever, at færre dør og kvæstes i trafikken, er der fortsat meget at opnå ved at arbejde med trafiksikkerhed i virksomhederne, for rigtig mange af ulykkerne sker i arbejdstiden eller til og fra arbejde”, siger direktør Anders Rosbo, Rådet for Sikker Trafik.
Modsat Carlsberg Danmark så er der stadig mange virksomheder, der ikke har klare krav til, hvordan de ansatte bør køre i trafikken. 

I Epinions undersøgelse siger 63 pct. af de adspurgte desuden, at arbejdspladsen ikke har nogen specifikke regler for deres kørsel i trafikken i arbejdstiden – og 26 pct. af de adspurgte ved ikke, om der overhovedet er nogle regler.

Arbejdspladser nøglerolle
– Det er vigtigt, at forebyggelsen af trafikulykker tænkes hele vejen rundt og ikke kun fokuserer på den enkelte privatbilist. Vi tror på, at arbejdspladserne kan spille en nøglerolle, og at vi derigennem kan reducere antallet af ulykker, siger adm. direktør Per Bremer Rasmussen fra Forsikring & Pension.

Ansattes ønsker om retningslinjer ved kørsel i arbejdstiden:
Stress eller træthed: 54 pct.
At vise ekstra hensyn til andre trafikanter: 39 pct.
At ledelsen stiller synlige krav til, at ansatte overholder færdselsreglerne: 66 pct.
Retningslinjer for brug af mobiltelefon, smartphones eller computer: 70 pct.

(Kilde: ”Trafiksikkerhedspolitikker”, interviewundersøgelse udarbejdet af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension).

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk