Et konsortium bestående af DAF Trucks, TNO, NXP og Ricardo et gået sammen under navnet “EcoTwin” for at deltage i den europæiske ”platoon” test (konvoj af delvist selvkørende lastbiler).

Testen organiseres af det hollandske ministerium for infrastruktur og miljø onsdag den 6. april.

Formålet med udfordringen er at opnå tilladelse fra de forskellige regeringer til at gennemføre en omfattende, paneuropæisk test af lastbilvogntog, der er trådløst forbundet med hinanden – som i “konvojer”.

På denne måde er det muligt for lastbilvogntog at køre meget tæt på hinanden, hvilket reducerer brændstofforbruget og dermed CO2-udledningen og forbedrer sikkerheden og trafik-smidigheden

Via Wi-fi, radar og kamera 
Når lastbiler kører i konvoj på denne måde, benyttes der automatiseret køreteknologi til at, opretholde en lille afstand imellem lastbilerne. Lastbilkonvojudfordringen vil demonstrere, at lastbil nummer to rent teknisk er i stand til automatisk at følge lastbil nummer et via Wifi, radar og kameraer.

“EcoTwin”-projektet har allerede vist, at lastbil nummer to også er i stand til at styre automatisk. Lastbilkonvojudfordringen vil imidlertid fokusere på uafhængig acceleration og bremsning. Der planlægges således med en afstand imellem lastbilerne på 0,5 sekunder, hvilket ved en hastighed på 80 km/t svarer til en afstand på ca. 10 meter.

Et unikt aspekt ved “EcoTwin”-vogntoget er den avancerede Wifi-forbindelse, der er blevet udviklet af NXP specifikt til lastbilanvendelser. Den høje kommunikationshastighed gør det muligt for de to DAF lastbiler at køre endnu tættere på hinanden.
 
Vises via en skærm
Derudover gør Wifi-systemet det muligt for chaufførerne af “EcoTwin”-vogntoget at kommunikere med hinanden under kørslen. Alt, hvad chaufføren i lastbil nummer et ser foran køretøjet, vises på en skærm i lastbil nummer to (“Gennemskuelighed”).

Ved at gøre afstanden mellem lastbilerne så lille som muligt og udnytte slipstrømmen imellem lastbilerne så effektivt som muligt kan der i fremtiden opnås brændstofbesparelser på 10 procent, og CO2-udledningen kan reduceres tilsvarende.

Lastbilkonvojkørsel forbedrer også trafiksikkerheden takket være kombinationen af Wifi-system, radar og kamerasystemer. En anden fordel er, at det forbedrer, hvor glidende trafikken er – eftersom lastbiler, der kører i konvoj, ikke overhaler hinanden. Der er også en række teknologier under udvikling, som gør det muligt for personbiler at køre på og af motorveje på sikker og ansvarlig vis.

“Det siger sig selv, at der skal endnu mere udvikling til, før vi kan introducere lastbilkonvojkørsel som en ny teknologi på markedet. Det er helt sikkert ikke en proces, der vil blive gennemført før 2020. Der er stadig en masse ting, der skal på plads, når det kommer til lovgivning, ansvar og godkendelse”, siger Ron Borsboom, medlem af DAF Trucks’ direktion og ansvarlig for produktudvikling.

Teknisk muligt
Sammen med TNO, NXP og Ricardo vil DAF i forbindelse med den europæiske lastbilkonvojudfordring demonstrere, at lastbilkonvojkørsel er teknisk muligt.

”Denne demonstration baner forhåbentlig vejen for, at lastbilproducenter får tilladelse til at gennemføre flere tests af denne teknologi på offentlig vej, så vi kan få endnu flere erfaringer. Det er nu op til politikerne at gøre dette muligt,” siger Ron Borsboom.

“EcoTwin” er et konsortium bestående af DAF Trucks, TNO, NXP og Ricardo, hvor hver virksomhed bidrager med sin egen specifikke viden og erfaring. NXP bidrager med det topmoderne kommunikationssystem, der forbinder lastbilerne trådløst via kameraer, sensorer, radar og Wifi-system (kaldet Wifi-P).

I sin egenskab af førende konsulentvirksomhed bidrager Ricardo med råd og vejledning, hvad angår systemernes funktionelle sikkerhed. TNO bidrager til konceptet som helhed, til softwaren og til synergien for alle de nye teknologier. DAF Trucks står både for at integrere alle systemerne i lastbilerne og for samtlige testaktiviteter.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk