Arbejdsmarkedets parter vil social dumpning på landevejen til livs – derfor har man henvendt sig til regeringen for at løse problemet, som bl.a. sker ved cabotagekørsel.

Regeringen har derfor nedsat et nyt lovforberedende udvalg, som skal se på, hvordan man sikrer ordnede forhold for chauffører, der kører i Danmark. Udvalget ventes at afslutte arbejdet senest den 1. december 2019.

Udvalget nedsættes på baggrund af en række anbefalinger, som kommer fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Bødestraf

Der foreslås, at der indføres mindsteløn på transportområdet for cabotagekørsel.

Man ønsker, at denne gruppe chauffører skal arbejde efter have danske lønvilkår, der stemmer overens med kollektive overenskomster på transportområdet.

Dertil kommer, at kontrollen og håndhævelsen af kravene skærpes, så virksomheder, der ikke overholder de nye regler, kan få bøder.

Det er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og transportminister Benny Engelbrecht, der har taget initiativ til at nedsætte udvalget.

”Vi har desværre set eksempler på udenlandske chauffører, som har kørt her i landet til alt for lave lønninger, og hvor arbejdsforholdene ikke har været i orden. Det er uacceptabelt og skal stoppes. For det er med til at trykke lønnen og arbejdsforholdene ned for alle i branchen. Normalt har vi ikke lovgivning om mindsteløn i Danmark, fordi arbejdsgivere og lønmodtagere selv forhandler løn, men når vi her har et område, hvor parterne selv anbefaler lovgivning, så lytter vi naturligvis til det,” siger Peter Hummelgaard.

Ikke en Padborg-sag igen

Benny Engelbrecht er som transportminister meget optaget af spørgsmålet om social dumping. Han vil ikke acceptere, at lastbilchauffører lever et kummerligt liv på de europæiske rastepladser og arbejder til helt urimelige lønninger, som det var tilfældet i Padborg-sagen.

”Vejtransportområdet er grænseoverskridende i sin natur, hvilket giver nogle særlige udfordringer. Derfor hilser vi i regeringen anbefalingerne fra parterne velkomne, da de indeholder konkrete forslag til løsninger på nogle af disse udfordringer. Og jeg ser nu frem til at følge udvalgets videre arbejde,” udtaler Benny Engelbrecht.

Udvalget kommer ud over repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Transportministeriet og Justitsministeriet til at bestå af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Branchen støtter op

Normalt sker der ikke lovgivning om lønforhold i Danmark, da dette foregår ved overenskomstforhandling i den såkaldte danske aftalemodel.

Men parterne har fundet det nødvendigt, at der indføres lovgivning om, hvad der skal gælde for udenlandske chauffører, der kører i Danmark, men som er ansat uden for landets grænser.

“Det støtter DTL fuldt og helt, og det vil ikke mindst være et godt signal at sende til EU, som står foran at skulle genoptage forhandlingerne om vejpakken, der skal sikre chaufførernes vilkår, når de kører i de enkelte EU-lande. I dag er der tale om rene Wild-West tilstande, og lovgivning er den eneste måde at få sat en stopper for festlighederne på,” siger direktør Erik Østergaard, DTL Danske Vognmænd.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk