Af Finn Bruun

EU Kommissionens netop fremlagte oplæg til ny havne-pakke er på flere punkter dansk-inspireret og vækker – næsten – udelt anerkendelse hos Danske Havne.
 
Det gælder ikke mindst anerkendelsen af det økonomiske potentiale i havne: Havne som erhvervscentre og havne som vækstmotorer i den europæiske økonomi.

Fælles retningsliinjer
Som noget nyt skal potentialet indfries gennem nye fælles retningslinjer for bl.a. adgang til at udbyde tjenester i havne og til en mere gennemsigtig havneorganisation og økonomi.

Danske Havne hæfter sig desuden ved, at Kommissionen har været meget interesseret i det danske udspil fra april 2012, hvor Havneloven blev til på en platform af bred enighed blandt havne og havnens kunder, ejere og brugere om at give havne en ramme for at blive mere effektive og skabe øget værdi.

Statsstøtte-regler syltet
Også det såkaldte havnenetværk er med. I Danmark er Aarhus Havn og CMP med i kernenettet af EU’s største havne. Dertil kommer 20 havne i et udvidet netværk, der alle skal sikres adgang til de udpegede hovedkorridorer for godsets bevægelse i gennem EU.

EU’s kernenet og udvidede net udgør i alt 319 havne, der tilsammen håndterer 96 pct. alt gods og 93 pct. af alle passagerer i Europa. Danske Havne er tilfreds med retningslinjer frem for firkantede regler.

Mangler regler for statsstørre
– Men vi ærgrer os over, at ikke alle havneservices er med. Det betyder fx at retningslinjer for terminaloperatørers kontrakter og arbejdsvilkår for havnearbejdere er lagt i syltekrukken.

Der mangler også helt klare regler for statsstøtte til havne, lyder det fra Danske Havne.
 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk